ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία
“Πρόσκληση σύγκλησης εκλεκτορικού σώματος για τον ορισμό εισηγητικής επιτροπής για την επιλογή μιας (1) θέσης μέλους Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σεισμική Συμπεριφορά και Αλληλεπίδραση Εδάφους - Θεμελίωσης – Ανωδομής» του Τμήματος”01 Μαρ 2017
“Πρόσκληση σε κοινή συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος ΠΜ ΤΕ & ΜΤΓ ΤΕ για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ Καθηγητή Α’ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Διαδικτυοκεντρικά Συστήματα Πληροφόρησης και Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων29 Ιαν 2019
“Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής για τη θέση μέλους Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σεισμική Συμπεριφορά και Αλληλεπίδραση Εδάφους - Θεμελίωσης – Ανωδομής» του Τμήματος”11 Μαϊ 2017
Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2017-2018 Κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ30 Σεπ 2017
Ωρολόγιο πρόγραμμα Χειμερινού 2018 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ 27 Σεπ 2018
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμ. Εξ. 2015 Κατ. ΠΜ ΤΕ08 Οκτ 2015
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Κατεύθυνσης Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας για το χειμ. εξ. 2014-2015 (Τροποποίηση 20.10.2014)20 Οκτ 2014
Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2015-2016 Κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ18 Φεβ 2016
Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2015-2016 Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ18 Φεβ 2016
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2014-2015 Κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ18 Φεβ 2015
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2014-2015 Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ18 Φεβ 2015
Ωρολόγιο πρόγραμμα ERASMUS (Course Weekly Program) εαρινού εξαμήνου 2015-2016 - Ορθή επάνηληψη01 Μαρ 2016
Ωρολόγιο Πρόγραμμα - Έναρξη Εαρινού Εξαμήνου18 Φεβ 2021
Ωρολόγιο Πρόγραμμα - 5η ΕΚΔΟΣΗ 21/10/202021 Οκτ 2020
Ωρολόγιο Πρόγραμμα - 4η ΕΚΔΟΣΗ 10/10/202010 Οκτ 2020
Ωρολόγιο Πρόγραμμα - 3η ΕΚΔΟΣΗ 2/10/202002 Οκτ 2020
Ωρολόγιο Πρόγραμμα - 3η Έκδοση26 Μαρ 2021
Ωρολόγιο Πρόγραμμα - 2η ΕΚΔΟΣΗ 27/9/202027 Σεπ 2020
Ωρολόγιο Πρόγραμμα - 2η Έκδοση 22 Φεβ 2021
Ωρολόγιο Πρόγραμμα - 1η ΕΚΔΟΣΗ Χειμερινού Εξαμήνου 2021-202211 Οκτ 2021
Ωρολόγιο Πρόγραμμα - 1η ΕΚΔΟΣΗ 27/9/202027 Σεπ 2020
Ωρολόγιο πρόγραμμα (τελικό) χειμερινού εξαμήνου 2016-2017 Κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ03 Νοε 2016
Ωρολόγιο πρόγραμμα (τελικό) χειμερινού εξαμήνου 2016-2017 Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ03 Νοε 2016
Ωρολόγιο Πρόγραμμα (τελικό) Κατεύθυνσης Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ30 Σεπ 2014
Ωρολόγιο Πρόγραμμα (νέο) Χειμ. Εξ. 2015 Κατ. ΜΤΓ ΤΕ17 Οκτ 2015
Χρονολόγιο Παρουσίασης πτυχιακών 2020-202121 Σεπ 2020
ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ02 Οκτ 2017
Υποβολή αιτήσεων για μεταφορά θέσης φοίτησης Δημοσίων Υπαλλήλων30 Σεπ 2014
Ύλη για τις εξετάσεις του μαθήματος «Εφαρμογές σε χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό (GIS III)»20 Ιουν 2014
Τρόπος Διενέργειας Εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου21 Μαϊ 2021
Κορυφή σελίδας