ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Αξιολόγηση

Εσωτερική αξιολόγηση

Ο νόμος 3374/2005 εγκαινίασε ένα σύστημα εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των ΑΕΙ, προβλέποντας συνάμα μία ανεξάρτητη διοικητική αρχή (ΑΔΙΠ), επιφορτισμένη με τη διενέργεια διαδικασιών αξιολόγησης. Στα πλαίσια αυτά το Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων διενήργησε και απέστειλε στην ΑΔΙΠ τα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης, τα οποία μπορείτε να βρείτε και στην παρούσα ιστοσελίδα.

 

Κορυφή σελίδας