ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Φοιτητική Μέριμνα

Τα κύρια ζητήματα σπουδαστικής μέριμνας αφορούν τα εξής:

  • τη σίτιση,
  • τη στέγαση,
  • την ασφαλιστική κάλυψη και
  • την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Τα ζητήματα σπουδαστικής μέριμνας αποτελούν αρμοδιότητα του Τμήματος Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης, Σταδιοδρομίας και Σπουδαστικής Μέριμνας, το οποίο στεγάζεται στο κτίριο της Βιβλιοθήκης. Λειτουργεί για τους σπουδαστές καθημερινά από τις 10:00 ως τις 13.30. Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν οι σπουδαστές στο τηλέφωνο 2321049147.

 

Κορυφή σελίδας