ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Γεώργιος Καριώτης

Γεώργιος Καριώτης
Καθηγητής Εφαρμογών

Τηλ: 
Fax:
Email: gkar@teicm.gr
Γραφείο: 
Ώρες Γραφείου: 

Βιογραφικό

Βασικός τίτλος σπουδών:

Δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.

Μεταπτυχιακές σπουδές:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: Περιβαλλοντικός σχεδιασμός Πόλεων και κτιρίων, Ελληνικό Ανοικτό πανεπιστήμιο, Πάτρα

Μαθήματα

 • Τοπογραφία Ι Θ
 • Τοπογραφία Ι Ε
 • Αυτοματοποίηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Θ
 • Αυτοματοποίηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Ε

Επιστημονικό Γνωστικό Αντικείμενο:

Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον

Ερευνητική, Επαγγελματική και Διδακτική Εμπειρία:

 • Ελεύθερος επαγγελματίας με κύρια δραστηριότητα στην εκπόνηση μελετών του Δημοσίου αλλά και για λογαριασμό ιδιωτών (1980-1994).
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού, υπηρέτηση στο Τμήμα Πολεοδομίας και Κτηματολογίου του Δήμου Σερρών (1994-2004).
 • Συμμετοχή στην δημιουργία του τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας του ΤΕΙ Σερρών, συμμετέχοντας στην σύνταξη των μελετών.
 • Συμμετοχή στην Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας του ΤΕΙ Σερρών.
 • Καθηγητής Εφαρμογών ειδικότητας Τοπογράφου Μηχανικού του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας του ΤΕΙ Σερρών (2004-σήμερα).
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Αρχιμήδης Ι» του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας του ΤΕΙ Σερρών.
 • Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος «Αναμόρφωση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας» του ΤΕΙ Σερρών.
 • Συμμετοχή στο έργο «Δημιουργία Μηχανισμού για τον εντοπισμό των μεταβιβαστών νοσημάτων, ανθρώπων και ζώων» με αναθέτουσα αρχή την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών (2006-2008).
 • Συμμετοχή στο έργο «Ερευνητική πρόταση δημιουργίας Κέντρου Θεραπευτικής ιππασίας στο Ν. Σερρών» με αναθέτουσα αρχή τον σύλλογο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών.
 • Συμμετοχή στο έργο «Αποτύπωση οικοπέδου Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α. σε κλίμακα 1:100 με συνδιασμένη χρήση G.P.S. και κλασικής Τοπογραφίας» με αναθέτουσα αρχή το Κέντρο αποκατάστασης Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες (ΚΑΑΜΕΑ) Σερρών.
 • Συμμετοχή στο έργο «Ερευνητική πρόταση καταλληλότητας γηπέδου για την δημιουργία αυτοκινητοδρομίου στο Δήμο Σερρών» με αναθέτουσα αρχή την Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε. (2007)
 • Συμμετοχή στο έργο «Κατασκευή χαρτών κλίμακας από 1¨5.000 έως 1¨250.000» με αναθέτουσα αρχή το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε.(2007).
 • Συμμετοχή στο έργο «Τοπικά Ρυμοτομικά, η περίπτωση του ΤΕΙ Σερρών», με αναθέτουσα αρχή το ΤΕΙ Σερρών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του ΤΕΙ Σερρών (2007)
 • Συμμετοχή στο έργο «Ψηφιοποίηση ΦΕΚ και Διαγραμμάτων Οριοθέτησης Οικισμών Ν. Σερρών», με αναθέτουσα αρχή το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (2004-2005).

Δημοσιεύσεις - Συγγραφικό έργο:

 • Δημοσιεύσεις: 7
 • Εισηγήσεις Ανακοινώσεις σε συνέδρια: 16
 • Συγγράμματα: 1
 • Συμμετοχή σε εκδόσεις: 3

 

Κορυφή σελίδας