ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Αξιολόγηση

Εσωτερική αξιολόγηση

Ο νόμος 3374/2005 εγκαινίασε ένα σύστημα εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των ΑΕΙ, προβλέποντας συνάμα μία ανεξάρτητη διοικητική αρχή (ΑΔΙΠ), επιφορτισμένη με τη διενέργεια διαδικασιών αξιολόγησης. Στα πλαίσια αυτά το Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας διενήργησε και απέστειλε στην ΑΔΙΠ τα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης, τα οποία μπορείτε να βρείτε και στην παρούσα ιστοσελίδα.

Συνοπτική παρουσίαση του τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας σύμφωνα με τις εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης 2008-2009 και 2009-2010

Εξωτερική αξιολόγηση

2012: Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης από την Α.Δ Ι.Π. (Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση)

 

Κορυφή σελίδας