ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Αντικείμενο Σπουδών

Το περιεχόμενο σπουδών της κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο εφαρμογής του τεχνολογικού, οικονομικού, διαδικαστικού, θεσμικού και δεοντολογικού πλαισίου, στο σχεδιασμό, την οργάνωση, τον έλεγχο και τη διαχείριση περιβάλλοντος, των συστημάτων παραγωγής και εκμετάλλευσης δομικών έργων και έργων υποδομής, περιλαμβανομένων της αρχιτεκτονικής διάπλασης, των οικοδομικών λεπτομερειών, του υπολογισμού και του σχεδιασμού φέροντος οργανισμού, της παθολογίας των κατασκευών, της τεχνολογίας των δομικών υλικών και της ενσωμάτωσής τους στα δομικά έργα και στα έργα υποδομής. Τέλος, την αξιοποίηση της οικοδομήσιμης γης μέσα στα παραπάνω πλαίσια.

 

Κορυφή σελίδας