ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Η Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ

Σύμφωνα με το ΠΔ 102/ΦΕΚ 136/5-6-2013, τ.Α΄, η Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, αποτελεί εισαγωγική κατεύθυνση με χωριστό αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και έχει κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α) Δομοστατικών Μηχανικών ΤΕ και β) Μηχανικών Υποδομών ΤΕ.

Η άλλη εισαγωγική κατεύθυνση με χωριστό αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι η Κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ.

Σύμφωνα, επίσης, με το ανωτέρω ΠΔ, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ προέκυψε από τη συγχώνευση των Τμημάτων Πολιτικών Δομικών Έργων του ΤΕΙ Σερρών, Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας του ΤΕΙ Σερρών και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Παραρτήματος Δράμας του ΤΕΙ Καβάλας. Το Τμήμα που προέκυψε από τη συγχώνευση έχει το γνωστικό αντικείμενο των κατευθύνσεών του και δηλωτικό στοιχείο του παρεχόμενου τίτλου σπουδών αποτελεί ο τίτλος της κατεύθυνσης.

Η Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας έχει έδρα την πόλη των Σερρών και όλες οι λειτουργίες της είναι εγκαταστημένες στον ενιαίο χώρο του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

Direction of Civil Engineering. An overview in English.Direction of Civil Engineering. An overview in English.

 

Κορυφή σελίδας