Στέλλα Συλαίου


Επίκουρος Καθηγήτρια επί θητεία

Τηλ:
Email: 
Ώρες Γραφείου: Τετάρτη 12:00-14:00

Βασικός τίτλος σπουδών:

Πτυχιούχος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ.

Μεταπτυχιακές σπουδές:

 • MSc in Archaeological Computing, ΠανεπιστήμιοτουSouthampton, Αγγλία.
 • MAστη Μουσειολογία και τη Διαχείριση Πολιτισμού, ΑΠΘ.
 • Μεταπτυχιακό πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην Ανοικτή και εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Διδάκτωρ του Eργαστηρίου Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπισης του Τμήματος Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, Διατμηματικό Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Πολιτισμού

 

Μαθήματα:

 • Φωτογραμμετρία Ι
 • Φωτογραμμετρία ΙΙ
 • Φωτογραμμετρία ΙΙΙ

 

Επιστημονικό Γνωστικό Αντικείμενο:

Φωτογραμμετρική παραγωγή και Εικονική - Επαυξημένη Πραγματικότητα

Ιστοσελίδα: http://www.sylaiou.com

 

Ερευνητική, Επαγγελματική και Διδακτική Εμπειρία:

 • Περισσότερα από 20 έτη βεβαιωμένης ερευνητικής, επαγγελματικής και διδακτικής εμπειρίας.
 • Συμμετοχή σε 23 ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα.
 • ΜέλοςτηςσυντακτικήςΕπιτροπήςδιεθνώνεπιστημονικώνπεριοδικών(ACM Journal on Computing and Cultural Heritage, Journal of Computer Applications in Archaeology).
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Διεθνών Συνεδρίων (IEEE Conference on Games, RISEIMETConference).
 • Κριτήςεπιστημονικώνεργασιώνσταδιεθνήπεριοδικάαναγνωρισμένουκύρους(ACM Journal on Computing and Cultural Heritage, ACM Transactions on Information Systems, IEEE Computer Graphics and Applications, IEEE Transactions on Computational Social Systems).

 

Δημοσιεύσεις - Συγγραφικό έργο:

 • Διατριβές/Μονογραφίες: 2
 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά: 28
 • Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια με κριτές: 51
 • Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια με κριτές: 6
 • Κεφάλαια βιβλίων: 10
 • Ετεροαναφορές: 1600

 

Κορυφή σελίδας