ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΠΣ

  • PDF
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 
Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ στις 29/03/2023 έκανε δεκτή την Έκθεση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης μετά τη διαδικασία πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής.
 
Σύμφωνα με την απόφαση του  Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ  το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής συμμορφώνεται μερικώς με τις Αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης(ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
 
Η διάρκεια ισχύος της Πιστοποίησης ορίζεται για πέντε έτη, από 17.03.2023 έως 16.03.2028

 

Κορυφή σελίδας