ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Κωνσταντίνος Παπαθεοδώρου

Κωνσταντίνος Παπαθεοδώρου
Δρ. Γεωλόγος
Καθηγητής

Τηλ: 23210 49234
Email: conpap@teicm.gr
Γραφείο: ΣΤ107 (1ος Όροφος)
Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 10:00-12:00

Βιογραφικό (Curriculum Vitae in English)

 

Τρέχουσα θέση

 

Καθηγητής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωπληροφορικής, Τμήμα Μηχανικών και Γεωγραφικής Μηχανικής, Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, Ελλάδα

 

Ακαδημαϊκή δραστηριότητα

1994-2020

 

  • Διδασκαλία πολυάριθμων μαθημάτων τόσο σε προπτυχιακά όσο και σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, που σχετίζονται με τη μηχανική γεωλογία, την επιστήμη και τις τεχνολογίες Γεωπληροφορικής, συμπεριλαμβανομένης της τηλεπισκόπησης, των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και των σύγχρονων μεθόδων χαρτογράφησης επιφάνειας και υπεδάφους.
  • Περισσότερες από 70 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια με περισσότερες από 100 αναφορές.
  • Πρόεδρος διεθνών συνεδρίων, προσκεκλημένος ομιλητής, μέλος της επιστημονικής επιτροπής διεθνών συνεδρίων.
  • Κριτής σε επιστημονικά περιοδικά.

 

Χρηματοδοτούμενη Έρευνα

1990-2020

Κύριος ερευνητής και/ή συντονιστής σε περισσότερα από 55 ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα. Η συμμετοχή περιλαμβάνει συντονισμό και διαχείριση έργων, καθώς και απασχόληση σε αντικείμενα που περιλαμβάνουν Εφαρμοσμένη Γεωλογία (συμπεριλαμβανομένης της Γεωλογίας έργων Πολιτικού Μηχανικού, Πρόληψη και Διαχείριση Καταστροφών, έρευνα, προστασία και διαχείριση υπόγειων νερών), Επιστήμη και τεχνολογίες Γεωπληροφορικής (Τηλεπισκόπηση, GIS, Διαδικτυακές εφαρμογές γεωπληροφορικής και συστήματα υποστήριξης αποφάσεων).

Κατά τα τελευταία 7 χρόνια, συντονιστής  ανταγωνιστικών έργων συνολικού προϋπολογισμού έργων που φτάνει τα τρία (3,0) εκατομύρια ευρώ.

Τρέχουσες χρηματοδοτήσεις

  • Coordinator of the “Earthquake REesilient Schools-EReS” (Grant Contract under preparation), funded under the Union Civil Protection Mechanism (UCPM) Programme, Call: UCPM-2022-PP, Project: 101101206 — EReS (budget 923.784,5€).
  • Coordinator of the Black Sea Basin JOP 2014-2 Project “Rapid Earthquake Damage Assessment Consortium-REDACt” (budget of 974860,0€)
  • Senior Researcher in Mixed Reality and Geoinformatics for the Demonstration of Monuments (MERGIN'MODE).
  • Senior researcher in ERASMUS+ “Enhancing education programmes in Arts and Humanities via European STEM methods and tools – ARTEST”.

 

Επαγγελματική δραστηριότητα

1986-2004

 

 

Ελεύθεροεπάγγελμα

Twenty nine (29) professional surveys including Engineering Geological, hydrogeological, geophysical surveys applied in Civil Engineering and in the management and protection of natural resources and especially groundwater.

1997-2005

Holder of a C’ class Designer’s Degree (the highest class awarded to a physical person by  the Hellenic Ministry of Public Works). Resigned the Degree as a stuff member of a Higher Education Institution (2005).

 

 

Κορυφή σελίδας