ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης


Καθηγητής Γεωπληροφορικής
 

Τηλ: 23210 49406
Email: kevan@ihu.gr
Ιστοσελίδα: http://teachers.cm.ihu.gr/kevan/
Γραφείο: ΣΤ111 (1ος Όροφος)

Βασικός τίτλος σπουδών:

Πτυχίο Φυσικής, Τμήμα Φυσικής, Σ.Θ.Ε., Α.Π.Θ.

Μεταπτυχιακές σπουδές:

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα: Φυσική Περιβάλλοντος, Τμ. Φυσικής, Σ.Θ.Ε., Α.Π.Θ.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα: Πληροφοριακά Συστήματα, ΠΑ.ΜΑΚ.
  • Διδακτορικό Δίπλωμα: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Π.Σ. του Α.Π.Θ.

Γνωστικό Αντικείμενο:

Διαδικτυοκεντρικά Συστήματα Πληροφόρησης και Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων

Μαθήματα:

  • Γεωχωρικός Ιστός & Γεωχωρικές Βάσεις Δεδομένων
  • Βάσεις Δεδομένων
  • Γεωπληροφορική & Συγκοινωνιακά Έργα

Ερευνητική, Επαγγελματική και Διδακτική Εμπειρία:

http://teachers.cm.ihu.gr/kevan/

Δημοσιεύσεις - Συγγραφικό έργο:

http://teachers.cm.ihu.gr/kevan/publications.html

 

Κορυφή σελίδας