ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Μυροφόρα-Ευαγγελία Θεοδωρίδου

Μυροφόρα-Ευαγγελία Θεοδωρίδου
Δρ Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.).
Καθηγήτρια

Τηλ: 2321049387, 
Email: mtheodteiser@hotmail.com
Ιστοσελίδα: http://teachers.teicm.gr/theod/
Γραφείο: ΣΤ101 (1ος Όροφος)
Ώρες Γραφείου: Τρίτη 09:00-11:00

Βιογραφικό

Βασικός τίτλος σπουδών:

Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Μεταπτυχιακές σπουδές:

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος: M.Sc, Bartlett School of Architecture and Planning, University College of London (1989). Τίτλος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας: Greece without columns. Ideological and Cultural Issues in Greek Architecture in the 1920’s and 1930’s (supervisor: Prof. Adrian Forty).
 • Διδακτορική διατριβή: στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (2007). Τίτλος διατριβής: Αρχιτέκτονες και Αρχιτεκτονική πρακτική στο Βορειοελλαδικό χώρο (1870-1912)
 • Μεταδιδακτορική έρευνα: Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής-Μουσείο Μπενάκη (2013)

Γνωστικό Αντικείμενο:

Μετασχηματισμοί του Αστικού Χώρου και Αρχιτεκτονική Πρακτική

Μαθήματα:

 • Μετασχηματισμοί του Αστικού Χώρου, Ιστορία & Θεσμικό Πλαίσιο Πολεοδομίας
 • Οικολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη

Επαγγελματική Δραστηριότητα:

 • 1978-1985: Ελεύθερος επαγγελματίας.  μελετητικό πτυχίο της κατηγορίας πολεοδομικών μελετών και ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών. Μελέτες ιδιωτικών και δημοσίων έργων.
 • 1985-2009 Αρχιτεκτονικές μελέτες σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία ΤΕΙ ΚΜ

Διδακτικό και Επιστημονικό Έργο:

 • Από το 1980 αυτοδύναμη διδασκαλία στο τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων του Τ.Ε.Ι. Σερρών σε μαθήματα της ομάδας (σήμερα τομέα) Αρχιτεκτονικών & Οικοδομικών μαθημάτων, όπως Αρχιτεκτονική, Αρχιτεκτονικό και Οικοδομικό Σχέδιο, Αρχιτεκτονικές και Κατασκευαστικές λεπτομέρειες, Κόστος και Προϋπολογισμός Κατασκευών, Τεχνική Νομοθεσία και από το 2001 αυτοδύναμη διδασκαλία στο τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας σε μαθήματα όπως Ιστορία και θεσμικό πλαίσιο Πολεοδομίας, Οικολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη (με έμφαση στην Αστική Οικολογία). 32 χρόνια διδακτική εμπειρία.
 • Εντεταλμένη διδάσκουσα (Π.Δ. 407/1980) στο τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του πανεπιστημίου Βόλου: εαρινό εξάμηνο 2008: studio II πολεοδομίας - 8ο εξάμηνο σπουδών.
 • 1978-2013: Μέλος Τ.Ε.Ε από 20-12-1978 (αρ. μητρώου 28353)
 • 1982–1985: Μέλος της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου Πολεοδομίας Σερρών (εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε αρ. 5104/16-7-1982).
 • 1983-1984: Εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε σε Επιτροπές Αξιολόγησης μελετών.
 • 1993-2004 και 2008-2012 : Μέλος της Επιτροπής Ερευνών Τ.Ε.Ι. Σερρών.
 • 1997-1999: Μέλος Τεχνικού Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. Σερρών.
 • 1997-2004: Υπεύθυνη ECTS (Socrates) για το Τ.Ε.Ι. Σερρών.
 • 2001: Μέλος εισηγητικής επιτροπής Υπ.Ε.Π.Θ. με αντικείμενο: «Επαγγελματικάδικαιώματα νέων τμημάτων ΣΤΕΦ».
 • 2003: Με την αρ. 9/17-04-2003 απόφαση του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. εξουσιοδοτήθηκε να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για τη λειτουργία ενός Διατμηματικού προγράμματος σπουδών με το Ε.Κ.Π.Α.
 • 2004-σήμερα: Μέλος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) για την οργάνωση και λειτουργία μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών με τίτλο «Πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών»

Δημοσιεύσεις - Συγγραφικό έργο:

 • Βιβλία ή μονογραφίες: 6
 • Επιστημονικά περιοδικά με κριτές: 19
 • Επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές: 4
 • Πρακτικά συνεδρίου με κριτές: 40
 • Πρακτικά συνεδρίου χωρίς κριτές: 2
 • Κεφάλαια σε συλλογικό τόμο: 13
 • Άλλες εργασίες: 19
 • Ανακοινώσεις σε επιστημονικό συνέδριο (με κριτές) χωρίς πρακτικά: 5
 • Άλλες: 16

Όλες ο δημοσιεύσεις ανά κατηγορία

 

Κορυφή σελίδας