Δημήτριος Νατσιόπουλος

Δημήτριος Νατσιόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία

Τηλ:2321049406

Email: dnatsio@ihu.gr& dnats.topo@gmail.com

Ιστοσελίδα: Υπό κατασκευή

Γραφείο: ΣΤ127 (1ος Όροφος)

Ώρες Γραφείου για τους φοιτητές: Πέμπτη 12:00 – 14:00

Βασικός τίτλος σπουδών:

Διπλ. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός, Α.Π.Θ.

Μεταπτυχιακές σπουδές:

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος  (IntegratedMaster)  Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα: Γεωπληροφορική,Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή. του Α.Π.Θ.
 • Διδακτορικό Δίπλωμα: Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή. του Α.Π.Θ.

Μαθήματα:

 • Γεωδαισία Ι : Μέθοδοι και Όργανα
 • Γεωδαισία ΙΙ: Αποτυπώσεις Χαράξεις
 • Ασκήσεις Υπαίθρου
 • Βαρυτημετρία

Επιστημονικό Γνωστικό Αντικείμενο:

Εφαρμοσμένη Γεωδαισία (ΦΕΚ 1544/ τ.Γ'/24.05.2024)

Επαγγελματική Εμπειρία και Ερευνητικά Προγράμματα:

Συμμετοχή σε 15 ερευνητικά έργα.

Ενδεικτικά:

 1. « Height System Unification, Dynamic Ocean Topography and gravity field determination with GOCE Global Geopotential Models employing stochastic methods and heterogeneous data sources – GOCE+++ ». ESA/PRODEX. Duration: 02/2016 – 07/2017.
 2. «Geoid and Gravity Field Modelling by GOCE Satellite Gradients and Terrestrial Data – GeoGravGOCE» project, funded by the HFRI(ELIDEK)/GSRT. Duration: 23/12/2019 – 22/12/2022.
 3. «Modernization of the Hellenic Gravity Network – ModernGravNet» project, funded by the HFRI(ELIDEK)/GSRT. Duration: 23/12/2019 – 22/06/2023.
 4. «Generation and strengthening of network differential positioning services through continuously operating reference stations for land and airborne applications – GeoNetGNSS» project. European Union and National Funds through the RCM OP (KEPA/ANEM) in the frame of the action Innovation Investment Plans. Duration: 10/2021 – 12/2023.
 5. «Partial Construction of the Geodetic Reference Frame, Phase III-Construction of the second order Network of KRGSH» project funded by Republika e Shqipërisë. Duration: 09/2023 - 01/2024.
 6. «EaRth Observation Tools for the promotion of DigITal Economy / ERODITE» project. EU, Erasmus + 2020. Duration: 01/07/2022 - 31/03/2024.

 

Διδακτική Εμπειρία :

 • Αυτοδύναμη διδασκαλία μαθημάτων ΤΑΤΜ – ΑΠΘ –Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΟΚΤ 2020 – ΣΕΠ 2021: Τεχνική Τοπογραφία 9ο Εξ.

ΟΚΤ 2020 – ΣΕΠ 2021: Εφαρμογές GPS9ο Εξ.

 • Aυτοδύναμη διδασκαλία μαθημάτων ΤMXA – ΑΠΘ –Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

OKT2022 – ΣΕΠ 2023: Τοπογραφία Γεωδαισία 1ο Εξ. 

OKT2022 – ΣΕΠ 2023: Ρυμοτομικά Σχέδια – Πράξεις Εφαρμογής 8ο Εξ. 

 

ΜΑΡΤ 2021 – ΙΟΥΛ 2021 : Γεωδαισία ΙΙ: Αποτυπώσεις – Χαράξεις (2ο Εξ.)

ΜΑΡΤ 2021 – ΙΟΥΛ 2021 : Τοπογραφία ΙΙ (2ο Εξ.)

ΜΑΡΤ 2021 – ΙΟΥΛ 2021 : Τοπογραφικά και Γεωδαιτικά Δίκτυα (6ο Εξ.)

 • Συμμετοχήστη διδακτική ομάδα μαθημάτων ΤΑΤΜ – ΑΠΘ – ΠΔ407/80

ΑΠΡ 2022 – ΑΥΓ 2022 : Τοπογραφικές Αποτυπώσεις (2ο Εξ.)

ΑΠΡ 2022 – ΑΥΓ 2022 : Ασκήσεις Υπαίθρου (8ο Εξ.)

 • Συμμετοχή στη διδακτική ομάδα μαθημάτων Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος – Ακαδημαϊκός Υπότροφος

ΦΕΒ 2023 – ΜΑΪΟΣ 2024 : Γεωδαισία ΙΙ: Αποτυπώσεις – Χαράξεις (2ο Εξ.)

ΟΚΤ 2022  – ΦΕΒ 2024 : Γεωδαισία Ι: Μέθοδοι και Όργανα (1ο Εξ.)

ΦΕΒ 2022 – ΙΟΥΛ 2022 : Γεωδαισία ΙΙ: Αποτυπώσεις – Χαράξεις (2ο Εξ.)

ΟΚΤ 2022  – ΦΕΒ 2024 : Γεωδαισία Ι: Μέθοδοι και Όργανα (1ο Εξ.)

Υποτροφίες και Διακρίσεις

2013 – 2015:Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης | Πρόγραμμα Υποτροφιών Ιδρύματος Ωνάση για Υπ. Διδάκτορες.

2006: ΙΚΥ | Υποτροφίες για τους φοιτητές που είχαν την καλύτερη επίδοση στα εξάμηνα των σπουδών τους. Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Ακαδημαϊκό έτος 2006.

Αντικείμενα Ερευνητικής Δραστηριότητας

 • Μοντελοποίηση πεδίου βαρύτητας και γεωειδούς
 • Μέθοδοι συνδυασμού ετερογενών δεδομένων
 • Δορυφορική γεωδαισία
 • Ενοποίηση γεωδαιτικών συστημάτων αναφοράς

Δημοσιεύσεις - Συγγραφικό έργο:

 • Διατριβές/Μονογραφίες: 2
 • Δημοσιεύσεις μετά από κρίση: 14
 • Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια με κριτές: 56
 • Δημοσιεύσεις σε ομότιμους τόμους: 4
 • Ετεροαναφορές: 102 (Scopus©).

 

Κορυφή σελίδας