ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Τζάνου Ελένη

Τζάνου Ελένη
Επίκουρος Καθηγήτρια
 

Τηλ: 23210 49406
Fax: 23210 49154
Email: etzanou@yahoo.com
Ιστοσελίδα: http://teachers.teicm.gr/etzanou/
Γραφείο: ΣΤ   (1ος Όροφος)

Βασικός τίτλος σπουδών:

Δίπλωμα Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού, Α.Π.Θ.

Μεταπτυχιακές σπουδές:

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα: MSc. Environmental Pollution Control, UNIVERSITY OF LEEDS, UK 
  • Διδακτορικό Δίπλωμα: Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Π.Σ. του Α.Π.Θ.

Γνωστικό Αντικείμενο:

Τοπογραφία & Υδραυλικά Έργα

Μαθήματα:

  • Γεωδαισία Ι : μέθοδοι και όργανα

  • Γεωδαισία ΙΙΙ:Γεωμετρική και Δίκτυα

  • Συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων με GIS

Κορυφή σελίδας