ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Τζάνου Ελένη

Τζάνου Ελένη

Επίκουρη Καθηγήτρια επί θητεία

Τηλ:2321049406
Email: etzanou@ihu.gr,  elentzanou@gmail.com

Γραφείο: ΣΤ127 (1ος Όροφος)
Ώρες Γραφείου για τους φοιτητές: Πέμπτη  14:00-16:00

Ιστοσελίδα: http://teachers.teicm.gr/etzanou/

 

Βασικός τίτλος σπουδών:

Διπλ. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός, Α.Π.Θ.

Μεταπτυχιακές σπουδές:

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος  (IntegratedMaster)  Τομέας Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών ‘Έργων, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ
 • ΜεταπτυχιακόΔίπλωμαMSc. Environmental Pollution Control, University of Leeds, UK 
 • Διδακτορικό Δίπλωμα: Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή. του Α.Π.Θ.

 

Μαθήματα:

 • Γεωδαισία Ι : μέθοδοι και όργανα
 • Γεωδαισία ΙΙΙ:Γεωμετρική και Δίκτυα
 • Συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων με GIS
 • Υδραυλική Ι, (Αποχετεύσεις)
 • Υδραυλική ΙΙ, (Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων)
 • Υδραυλική ΙΙΙ (Υδρεύσεις)
 • Υδραυλική ΙV(Δίκτυα -Αρδευτικά Έργα)
 • Τεχνική Υδρολογία
 • Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Επιστημονικό Γνωστικό Αντικείμενο:

Τοπογραφία και Υδραυλικά Έργα

Ερευνητική, Επαγγελματική και Διδακτική Εμπειρία:

 • Περισσότερα από 20 έτη βεβαιωμένης ερευνητικής, επαγγελματικής και διδακτικής εμπειρίας.
 • Συμμετοχή σε 15 ερευνητικά έργα.
 • Παροχή υπηρεσιών συμβούλου μηχανικού-ειδικού επιστήμονα σε θέματα Υδραυλικής, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Γεωδαισίας.

 

Αντικείμενα Ερευνητικής Δραστηριότητας

 • Διαχείριση Υδάτων
 • Νέες Τεχνολογίες σε Υδραυλικά ‘Έργα
 • Διεργασίες και Καινοτόμες Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης Υγρών Αποβλήτων
 • Υγειονομική Τεχνολογία-Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων
 • Υδρολογία
 • Φυσικές Καταστροφές- Αντιπλημμυρική προστασία
 • Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος
 • Κλιματική Αλλαγή ·Προσδιορισμός του πεδίου βαρύτητας.
 • Προσδιορισμός τοπογραφίας από δορυφορικά δεδομένα.
 • Διαστημικές μέθοδοι στη γεωδαισία και στη γεωφυσική (GPS, radaraltimetry, CHAMP/GRACE/GOCE).
 • Συνδυασμός GPSκαι GIS.

Δημοσιεύσεις - Συγγραφικό έργο:

 • Διατριβές/Μονογραφίες: 2
 • Δημοσιεύσεις μετά από κρίση: 19
 • Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια με κριτές: 12
 • Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια με κριτές: 2
 • Κεφάλαια βιβλίων: 1
 • Προσκεκλημένη ομιλήτρια: 3
 • Ετεροαναφορές: 5

 

Κορυφή σελίδας