ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Η Κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ

Σύμφωνα με το ΠΔ 102/ΦΕΚ 136/5-6-2013, τ.Α΄, η Κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και αποτελεί εισαγωγική κατεύθυνση με χωριστό αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η άλλη εισαγωγική κατεύθυνση με χωριστό αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι η Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ.

Σύμφωνα, επίσης, με το ανωτέρω ΠΔ, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ προέκυψε από τη συγχώνευση των Τμημάτων Πολιτικών Δομικών Έργων του ΤΕΙ Σερρών, Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας του ΤΕΙ Σερρών και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Παραρτήματος Δράμας του ΤΕΙ Καβάλας. Το Τμήμα που προέκυψε από τη συγχώνευση έχει το γνωστικό αντικείμενο των κατευθύνσεών του και δηλωτικό στοιχείο του παρεχόμενου τίτλου σπουδών αποτελεί ο τίτλος της κατεύθυνσης.

Η Κατεύθυσνη Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ (πρώην αυτόνομο Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας) υπηρετεί ένα ιδιαίτερα σύγχρονο επιστημονικό αντικείμενο και είναι το μοναδικό στην Ελλάδα. Σε μοντέρνες, καινούριες εγκαταστάσεις, με τη χρησιμοποίηση υπερσύγχρονου εξοπλισμού και τη διδασκαλία τεχνολογιών αιχμής, το εκπαιδευτικό έργο επιτελείται πάντοτε με συνέπεια και με απώτερο στόχο την άριστη εκπαίδευση των φοιτητών του, γεγονός που τους προσδίδει την ικανότητα να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και να αποκατασταθούν επαγγελματικά.

Οι Εκπαιδευτικοί στόχοι επιτυγχάνονται με την υποστήριξη Εκπαιδευτικού Προσωπικού, το οποίο διαθέτει υψηλό επιστημονικό επίπεδο και μεγάλη εξειδίκευση τόσο στο επιστημονικό πεδίο που υπηρετεί όσο και σε εκπαιδευτικά θέματα. Η Κατεύθυσνη προσφέρει στους φοιτητές του τη δυνατότητα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μ.Σ.) αφού διαθέτει σχετικό Πρόγραμμα Μ.Σ. ήδη από το 2004 (σε σύμπραξη με το Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών), ενώ οι φοιτητές του γίνονται δεκτοί και σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών άλλων Α.Ε.Ι. της Ελλάδας και του εξωτερικού. Από ερευνητική άποψη, τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος συμμετέχουν ή και διευθύνουν Εθνικά και Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα και συνεργάζονται με ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας και του Εξωτερικού, προς όφελος πάντα της Εκπαίδευσης, της Έρευνας και της δημιουργίας ευκαιριών που το Τμήμα παρέχει στους φοιτητές του.

Σε όλα τα παραπάνω θέματα αναφέρεται η εξωτερική αξιολόγηση (του πρώην Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας) από την ΑΔΙΠ, η οποία πραγματοποιήθηκε από Καθηγητές ξένων  Πανεπιστημίων τον Ιούνιο του 2012.

Direction of Surveying Engineering and Geoinformatics. An overview in English.Direction of Surveying Engineering and Geoinformatics. An overview in English.

 

Κορυφή σελίδας