ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Ανακοινώσεις

ΤίτλοςΗμερομηνία
Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Γεωγραφία, Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη» (APP17397), του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος02 Νοε 2020
Πρόγραμμα παρουσίασης πτυχιακών εργασιών της 29.10.202029 Οκτ 2020
Πρόσκληση σε κοινή συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. Βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Γεωγραφία, Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη23 Οκτ 2020
Ωρολόγιο Πρόγραμμα - 5η ΕΚΔΟΣΗ 21/10/202021 Οκτ 2020
Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης από την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή, για την πλήρωση μίας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή (APP 17397)με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Γεωγραφία,Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη" του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής20 Οκτ 2020
Ανακοίνωση για το μάθημα «Μετασχηματισμοί του Αστικού Χώρου» (305 ΝΠΠ και 406Θ ΠΠΣ)19 Οκτ 2020
Ωρολόγιο Πρόγραμμα - 4η ΕΚΔΟΣΗ 10/10/202010 Οκτ 2020
Ωρολόγιο Πρόγραμμα - 3η ΕΚΔΟΣΗ 2/10/202002 Οκτ 2020
Δηλώσεις Μαθημάτων - Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών02 Οκτ 2020
Δηλώσεις Μαθημάτων - Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του πρώην Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίας02 Οκτ 2020
Έναρξη Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2127 Σεπ 2020
Ωρολόγιο Πρόγραμμα - 2η ΕΚΔΟΣΗ 27/9/202027 Σεπ 2020
Ωρολόγιο Πρόγραμμα - 1η ΕΚΔΟΣΗ 27/9/202027 Σεπ 2020
ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους26 Σεπ 2020
Λειτουργία του Τμήματος κατά το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακ. Έτους 2020-2123 Σεπ 2020
Χρονολόγιο Παρουσίασης πτυχιακών 2020-202121 Σεπ 2020
Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Oικονομική Γεωγραφία, Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη» 16 Σεπ 2020
Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος για την Πλήρωση μιας θέσης Βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή , με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Γεωγραφία, Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη" προκειμένου να προβεί στον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής11 Σεπ 2020
Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ Επίκουρου Καθηγητήμε γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Γεωγραφία, Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη»10 Σεπ 2020
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ07 Σεπ 2020
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Αλλαγή του συνδέσμου ZOOM των εξετάσεων02 Σεπ 2020
Διαπιστωτική Πράξη Eκλογής Εκπροσώπου των μελών Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Δι.Πα.Ε.,και την Ανακοίνωση,Αποτελεσμάτων εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές τους, στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Δι.Πα.Ε.27 Αυγ 2020
Πρόγραμμα (εξ αποστάσεως) Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 202020 Αυγ 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος» 22 Ιουλ 2020
Απόφαση αριθ.πρωτ.233/20-07-2020 ορισμού τριμελών εφορευτικών επιτροπών για την διεξαγωγή εκλογών ανάδειξης μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές τους στην Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής21 Ιουλ 2020
Ανακήρυξη υποψηφίων εκπροσώπων μελων Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών και Ανακήρυξη υποψηφίων εκπροσώπων μελων Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών21 Ιουλ 2020
Πρόγραμμα παρουσίασης πτυχιακών εργασιών 16.07.202015 Ιουλ 2020
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος09 Ιουλ 2020
παρουσίαση πτυχιακών εργασιών 16 Ιουλίου 202002 Ιουλ 2020
Βασικές οδηγίες εξετάσεων Ιουνίου 202017 Ιουν 2020
Κορυφή σελίδας