ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Ανακοινώσεις

ΤίτλοςΗμερομηνία
Ορκωμοσία του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος23 Απρ 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)18 Απρ 2021
Παρουσίαση πτυχιακών εργασιών 08 Απρ 2021
Ωρολόγιο Πρόγραμμα - 3η Έκδοση26 Μαρ 2021
Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γεωδαισία και Συστήματα Εντοπισμού Θέσης» (APP18961), του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.18 Μαρ 2021
Πρόσκληση σε κοινή συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. Βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωδαισία και Συστήματα Εντοπισμού Θέσης»06 Μαρ 2021
Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης από την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή, για την πλήρωση μίας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή (ΑPP18961), με γνωστικό αντικείμενο ‘Γεωδαισία και Συστήματα Εντοπισμού Θέσης’, του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος02 Μαρ 2021
Στατιστική & Θεωρία Σφαλμάτων - Ανακοίνωση για τους φοιτητές του 5ετούς Προγράμματος Σπουδών02 Μαρ 2021
τατιστική & Θεωρία Σφαλμάτων - Ανακοίνωση για τους φοιτητές του 5ετούς Προγράμματος Σπουδών02 Μαρ 2021
Προκήρυξη με αρ. 6484/ 19.02.2021 για την χορήγηση εβδομήντα (70) Υποτροφιών (επιδότηση ενοικίου) σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες των Σχολών και των Τμημάτων της Πανεπιστημιούπολης Σερρών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Β’ ΚΥΚΛΟΣ)01 Μαρ 2021
ΠΑΛΑΙΟ ΠΠΣ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ24 Φεβ 2021
Παράταση της αναστολής πρακτικής άσκησης μέχρι 1/3/2021.23 Φεβ 2021
Πρόγραμμα παρουσίασης πτυχιακών εργασιών για Πέμπτη 25.02.202123 Φεβ 2021
Δηλώσεις Μαθημάτων - Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών22 Φεβ 2021
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών (ΤΕΙ)22 Φεβ 2021
Παλαιό ΠΠΣ (πρώην ΤΕΙ) - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ22 Φεβ 2021
Ωρολόγιο Πρόγραμμα - 2η Έκδοση 22 Φεβ 2021
Ωρολόγιο Πρόγραμμα - Έναρξη Εαρινού Εξαμήνου18 Φεβ 2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 18 Φεβρουαρίου 2021 12 Φεβ 2021
Ορκωμοσία 18.02.2021 - Συμμετέχοντες28 Ιαν 2021
Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας θέση ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωδαισία και Συστήματα Εντοπισμού Θέσης»22 Ιαν 2021
Ανακοίνωση για παρουσίαση πτυχιακών εργσιών 25.02.202121 Ιαν 2021
Τηλε-ΓΕΩΤΟΠΟ-συναντήσεις (webinars) 202121 Ιαν 2021
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛAΙΣΙΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 407/80 18 Ιαν 2021
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ18 Ιαν 2021
2η Έκδοση - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ15 Ιαν 2021
1η Συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης Βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Γεωδαισία και Συστήματα Εντοπισμού Θέσης"15 Ιαν 2021
Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ Επίκουρου Καθηγητήμε γνωστικό αντικείμενο «Γεωδαισία και Συστήματα Εντοπισμού Θέσης»14 Ιαν 2021
Ορκωμοσία - Ημερομηνία Διεξαγωγής 14 Ιαν 2021
Δομή ΣΤΗΡΙΖΩ για Φοιτητές Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (Ε.Κ.Ο) στην Πανεπιστημιούπολη Σερρών12 Ιαν 2021
Κορυφή σελίδας