ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Πασχάλης Γάκος

Πασχάλης Γάκος
Ε.ΔΙ.Π.

Τηλ: 23210 49385
Email: pgakos@teicm.gr    |  pgakos.ihu@gmail.com
Γραφείο : ΣΤ125 (1ος όροφος)
Ώρες Συνεργασίας με φοιτητές : Τρίτη 10:00-11:00, Τετάρτη 10:00-12:00

Διδασκόμενα μαθήματα:

  • 102 Εφαρμοσμένη Πληροφορική Ι(Ε)
  • 202 Εφαρμοσμένη Πληροφορική ΙΙ(Ε)
  • 303 Βάσεις δεδομένων (Ε)
  • 705 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Λογισμικού Γεωπληροφορικής (Ε)

Γνωστικό Αντικείμενο:

Ηλεκτρονικά Υπολογιστικά Συστήματα και Διαχείριση Πληροφοριών

 

Κορυφή σελίδας