ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Ε Εξάμηνο: Διευκρινίσεις για το μάθημα Γεωδαισία IV (Δορυφορική GPS) : Σημαντικό

Σε σχέση με το μάθημα Ε Εξαμήνου Γεωδαισία IV, ανακοινώνονται τα παρακάτω:

 

Α. Για το νέο πρόγραμμα σπουδών (Πανεπιστήμιο)

1. Ο τελικός βαθμός εξέτασης διαμορφώνεται ως εξής:

0.8 Χ εξετάσεις θεωρίας + 0.2 Χ βαθμός εξέτασης στην εργασία

2. Οι φοιτητές οφείλουν να παραδώσουν εργασία εξαμήνου και να εξεταστούν προφορικά στην εργασία.

Η εργασία πρέπει να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη σε τεύχος ορθά παραδοτέο (όχι προχειρότητες, ορθή χρήση γλώσσας, ορθή γραμματοσειρά, ορθή στοίχιση.)

3. Η επιτυχής περαίωση της εργασίας προϋποθέτει συνδυασμό θεωρίας και εργαστηρίων. Δεν υπάρχει διαχωρισμός στο θέμα γνώσεων.

4. Στα εργαστήρια θα δίνεται έμφαση σε πρακτικά ζητήματα και σε επίλυση αποριών για την εργασία.

Λεπτομέρειες θα δίνονται φυσικά εντός των διαλέξεων της Θεωρίας και των Εργαστηρίων.

5. Για την επιτυχή εξέταση στο μάθημα, απαιτείται προσβάσιμος βαθμός και στις εξετάσεις θεωρίας όσο και στην εξέταση της εργασίας.

6. Σε περίπτωση αποτυχίας στην εξέταση του Εγαστηρίου την κανονική περίοδο, δίνεται η δυνατότητα εξέτασης τον Σεπτέμβριο. Σε περίπτωση αποτυχίας και στην περίοδο του Σεπτεμβρίου, ο φοιτητής θα πρέπει να ξαναπαρακολουθήσει το μάθημα συνολικα.

 

Β. Για το παλιό πρόγραμμα σπουδών (ΤΕΙ)

1. Οι φοιτητές που χρωστούν θεωρία θα εξεταστούν όπως ακριβώς οι φοιτητές του νέου προγράμματος σπουδών (γραπτή εξέταση θεωρίας στα ίδια θέματα)

2. Όσοι χρωστούν εργαστήρια, δεν έχουν υποχρέωση παράδοσης θέματος. Θα εξεταστούν γραπτά για το Εργαστήριο με συνδυασμό ερωτήσεων (ανάπτυξης ή/και πολλαπλής επιλογής ή/και σωστού λάθους). Ο βαθμός θα προκύψει αποκλειστικά από την γραπτή εξέταση.

3. Η εξέταση εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου.

 

Ο υπεύθυνος του μαθήματος

Δημήτριος Αμπατζίδης

Επίκουρος Καθηγτής ΔΙΠΑΕ

Κορυφή σελίδας