ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΧΑΡΑΞΗ ΟΔΩΝ (305)

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 17 / 01/11/2017 απόφαση της ΓΣ του τμήματος:
 
Ορίζεται ενιαίο Εργαστηριακό Τμήμα κάθε Παρασκευή 14.00-16.00 στο οποίο εγγράφονται όλοι οι σπουδαστές/στριες που έχουν δηλώσει το εργαστήριο του μαθήματος. 
Η Θεωρία θα διεξάγεται κάθε Παρασκευή 16.00-18.00
 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμβουλευτούν το ενημερωμένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 

Κορυφή σελίδας