ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Ορισµός Τριµελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση µιας θέσης ΔΕΠ βαθµίδας Επίκουρου Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο "Φωτογραµµετρική Παραγωγή και Εικονική-Επαυξηµένη Πραγµατικότητα" (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ APP23217)

Συνημμένα:

 

Κορυφή σελίδας