Κωνσταντίνος Ντούρος


Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία

Email: ntourosk.ihu@gmail.com  & gepdouros@ihu.gr

Γραφείο (1ος Όροφος)

Ώρες Γραφείου: Πέμπτη 10:30-12:30

Βασικός τίτλος σπουδών:

Πτυχίο Γεωπονίας, Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Μεταπτυχιακές σπουδές:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης:Εδαφολογίας και Διαχείριση Εδαφικών Πόρων, Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ

Διδακτορικό Δίπλωμα:Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ

Γνωστικό Αντικείμενο:Τηλεπισκόπηση και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

Μαθήματα:

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)

Συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων με GIS

Ποσοτικές Μέθοδοι Γεωγραφικής Ανάλυσης

Γεωργία ακριβείας

Διαχείριση Αγροτικού  Χώρου και Συστήματα Γεωπληροφορικής

Φωτοερμηνεία Τηλεπισκόπηση

Ερευνητική, Επαγγελματική και Διδακτική Εμπειρία:

- Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Διδασκαλία των μαθημάτων «Τηλεπισκόπηση» και «Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών» ως Ακαδημαϊκός Υπότροφός (Επιστημονικός Συνεργάτης), Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε., (09/2008 -07/2022)

- Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Διδασκαλία του μαθήματος «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Αστικός Χώρος», Π.Μ.Σ.: «Επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια και αστικά σύνολα: Ενισχύσεις, επανάχρηση και χωρικές αναπλάσεις», Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., (2017 – 2020)

-  Συμμετοχή σε δώδεκα (12) ερευνητικά (Εθνικά & Ευρωπαϊκά) προγράμματα, (2002-σήμερα)

- Εκπόνηση μελετών (Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) και παροχή υπηρεσιών σε έργα γεωπληροφορικής ως ελεύθερος επαγγελματίας και μέλος εταιρείας

Δημοσιεύσεις - Συγγραφικό έργο:

Επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά με κριτές: 8

Άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές : 18

Άρθρα σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων: 2

 

Κορυφή σελίδας