ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης για τη Δημιουργία Χαρτών-εξετάσεις εργαστηρίου

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα

  • Οι σπουδαστές που παρακολούθησαν κάποιο από τα  τμήματα, θα προσέλθουν στα αντίστοιχα τμήματα 

- Τρίτη (28-5-2019), τμήμα κ. Παπαθεοδώρου,  ώρα 11.00 – 12.00

- Τρίτη (28-5-2019), τμήμα κ. Ντούρου,  ώρα 13.00 – 14.00

 -Πέμπτη (30-5-2019), τμήμα κ. Παπαθεοδώρου 12.00 – 13.00

- Πέμπτη (30-5-2019), τμήμα κ. Ντούρου, 12.00 – 13.00

- Πέμπτη (30-5-2019), τμήμα κ. Ντούρου, 13.00 – 14.00

  • Οι σπουδαστές (παρατηρητές) που δεν παρακολούθησαν κάποιο από τα τμήματα 

Πέμπτη (30-5-2019) και ώρα 13.00 – 14.00

 

Οι Διδάσκοντες

Κ. Παπαθεοδώρου / Κ. Ντούρος

 

Κορυφή σελίδας