ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής του Εκλεκτορικού Σώματος για την μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με γνωστικό αντικείμενο “Τοπογραφία και Υδραυλικά Έργα” (ΑΡΡ35834)

  • PDF

 

Κορυφή σελίδας