ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Oρισµός Τριµελών Εφορευτικών Επιτροπών (ΟΔΕ) για τη διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης των εκπροσώπων των µελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. µε τον αναπληρωτή τους στη Συνέλευση του Τµήµατος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, της Σχολής Μηχανικών του Δι. Πα.Ε.

  • PDF

Συνημμένα:

Κορυφή σελίδας