ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΤίτλοςΗμερομηνία
Εξετάσεις εργαστηρίου |Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS I)21 Ιουν 2022
Γεωδαισία ΙΙ- ύλη θεωρίας και εξετάσεις εργαστηρίου (Νατσιόπουλος) 15 Ιουν 2022
Εξετάσεις Μαθήματος: Ποσοτικές Μέθοδοι Γεωγραφικής Ανάλυσης12 Ιουν 2022
Αναπλήρωση μαθημάτων κ. Ντούρου | Πέμπτη, 9/06/202207 Ιουν 2022
Υποβολή εργασίας εξαμήνου GIS [NEO]06 Ιουν 2022
Γεωδαισία ΙΙ (Νατσιόπουλος-Εργαστήριο)06 Ιουν 2022
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Ι Έκτακτο Μάθημα03 Ιουν 2022
"Εργασίες Πολεοδομικού Σχεδιασμού"03 Ιουν 2022
Κατάθεση εργασιών εργαστηρίου Εφαρμογές σε Πολεοδομικό & Χωροταξικό Σχεδιασμό-GIS III (ΠΠΣ ΤΕΙ)02 Ιουν 2022
Oδοποιία ΙΙ- Παρουσιάσεις εργασιών 3/6/202202 Ιουν 2022
Κτηματολόγιο Εξετάσεις02 Ιουν 2022
Γεωδαισία ΙΙ (Εργαστήριο) Χριστοδούλου02 Ιουν 2022
Παράδοση εργασιών μαθήματος Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμών02 Ιουν 2022
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙΙ: Γεωπληροφορική και Συγκοινωνιακά Έργα - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ01 Ιουν 2022
Γραπτό τεστ εργαστηρίου "Μετασχηματισμοί του Αστικού Χώρου"31 Μαϊ 2022
Γραπτό τεστ "Περιβαλ. Σχ. Πόλεων και Ανοικτών Χώρων¨ και "Περιβαλ. Σχ. και Ανάλυση Χώρου"31 Μαϊ 2022
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Χωροταξικός Σχεδιασμός 03.06.2231 Μαϊ 2022
Οδοποιία ΙΙ- Αναπληρώσεις μαθημάτων-Παρουσιάσεις31 Μαϊ 2022
ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κ. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ 30 Μαϊ 2022
Ανακοίνωση εργαστηρίου Γεωδαισία ΙΙ (Τοπογραφία ΙΙ) (τμήμα Τετάρτης) Επείγον25 Μαϊ 2022
Πράξεις Τακτοποίησης Και Αναλογισμών (Επείγον)25 Μαϊ 2022
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Ι. Αναβολή μαθήματος και Αναπλήρωση (ΝΕΑ)24 Μαϊ 2022
Γεωδαισία ΙΙ - Θεωρία23 Μαϊ 2022
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ και Συστήματα Γεωπληροφορικής, Αναβολή μαθήματος23 Μαϊ 2022
Αναβολή μαθημάτων κ. Ντούρου23 Μαϊ 2022
2η ΕΡΓΑΣΙΑ: Τηλεπισκόπηση 2 | Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης19 Μαϊ 2022
Γεωδαισία ΙΙ-Θεωρία Έκτακτη ανακοίνωση Νατσιόπουλος18 Μαϊ 2022
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ - Αλλαγή (εκτάκτως) του μαθήματος της 23ης Μαΐου την Παρασκευή 27 Μαΐου16 Μαϊ 2022
Μετασχηματισμοί του Αστικού Χώρου ΠΠΣ12 Μαϊ 2022
Έκτακτο εργαστήριο Οδοποιία ΙΙ:Χωματισμοί-Κόμβοι, Τετάρτη 11/05/2022, 19-210010 Μαϊ 2022
Κορυφή σελίδας