ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Ανακοινώσεις Καθηγητών

Τίτλος Ημερομηνία
Γεωδαισία Ι-Έκτακτη ανακοίνωση-Αναβολή μαθήματος (Νατσιόπουλος)12 Οκτ 2022
Γεωδαισία ΙΙ (E2 Νατσιόπουλος)05 Απρ 2022
Γεωδαισία ΙΙ (Ε2 ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ)06 Μαϊ 2022
Γεωδαισία ΙΙ (Εργαστήριο) Χριστοδούλου02 Ιουν 2022
Γεωδαισία ΙΙ (Νατσιόπουλος-Εργαστήριο)06 Ιουν 2022
Γεωδαισία ΙΙ - Δημιουργία ομάδων 05 Μαρ 2024
Γεωδαισία ΙΙ - Θεωρία23 Μαϊ 2022
Γεωδαισία ΙΙ- ύλη θεωρίας και εξετάσεις εργαστηρίου (Νατσιόπουλος) 15 Ιουν 2022
Γεωδαισία ΙΙ-Θεωρία Έκτακτη ανακοίνωση Νατσιόπουλος18 Μαϊ 2022
Γεωδαισία ΙΙΙ (Εργαστηριακό τμήμα Τελικό Πρόγραμμα)01 Μαρ 2021
Γεωδαισία ΙΙΙ (Εργαστηριακό τμήμα)25 Μαρ 2021
Γεωδαισία ΙΙΙ (Εργαστηριακό Τμήμα)31 Μαϊ 2021
Γεωμετρική Χάραξη Οδών - Γραπτή Εξέταση εργαστηρίου στις 14/01/19 στις 16.00 ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ13 Ιαν 2019
Γεωμετρική Χάραξη Οδών Εργαστήριο-Τρίτη 12/2, Συνάντηση για τη γραπτή εξεταση12 Φεβ 2019
Γεωμετρική Χάραξη Οδών-Εργαστήριο: Υποχρεωτική Άσκηση-Γραπτή Εξέταση28 Νοε 2018
Γεωπληροφορική & Συγκοινωνιακά Έργα (Ε) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ29 Μαϊ 2018
Γεωπληροφορική και Συγκοινωνιακά Έργα - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ04 Ιουν 2021
Γεωχωρικός Ιστός και Γεωχωρικές Βάσεις Δεδομένων20 Φεβ 2023
Γεωχωρικός Ιστός και Γεωχωρικές Βάσεις Δεδομένων (E)22 Φεβ 2023
Γεωχωρικός Ιστός και Γεωχωρικές ΒΔ 23 Απρ 2023
Γεωχωρικός Ιστός και Γεωχωρικές ΒΔ25 Φεβ 2024
Γεωχωρικός Ιστός και Γεωχωρικές ΒΔ13 Απρ 2024
Γεωχωρικός Ιστός και Γεωχωρικές ΒΔ26 Μαϊ 2024
Για το Εργαστήριο Χωροταξικός Σχεδιασμός & Περιφ. Ανάπτυξη (πρώην ΤΕΙ)14 Ιαν 2024
Γραπτή Εξέταση Εργαστηρίου "Μετασχηματισμοί του Αστικού Χώρου"24 Μαϊ 2016
Γραπτή Εξέταση Εργαστηρίου "Τεχνικό - Τοπογραφικό Σχέδιο"13 Ιαν 2016
Γραπτή εξέταση Τ- Τοπογραγικό Σχέδιο16 Ιαν 2017
Γραπτό τεστ "Περιβαλ. Σχ. Πόλεων και Ανοικτών Χώρων¨ και "Περιβαλ. Σχ. και Ανάλυση Χώρου"31 Μαϊ 2022
Γραπτό τεστ εργαστηρίου "Μετασχηματισμοί του Αστικού Χώρου"31 Μαϊ 2022
Δηλώσεις Εργαστηρίου - Γεωπληροφορική & Συγκοινωνιακά Έργα20 Φεβ 2018

 

Κορυφή σελίδας