ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Γενική & Εφαρμοσμένη Γεωλογία - Ανακοίνωση Εξετάσεων Εργαστηρίου

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 8/6/2021 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Α. Για τους φοιτητές του 2ου εξαμήνου:

18:15-18:45

Β. Για τους παλαιότερου εξαμήνου φοιτητές:

19:15-19:45

Τρόπος Εξέτασης:

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν εξ’ αποστάσεως  μέσα μέσα από την πλατφόρμα ZOOM 2ου εξαμήνου (https://zoom.us/j/98724744376), με την οποία πραγματοποιηθήκαν και τα μαθήματα.

Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι από τις 18:00-19:00 οι φοιτητές που θα εξεταστούν στο Α τμήμα και από τις 19:00-20:00 οι τους φοιτητές που θα εξεταστούν στο Β τμήμα.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα να εγγραφούν άμεσα στην πλατφόρμα e-learning των εξετάσεων του μαθήματος.

Η διδάσκουσα

Δρ. Ά. Παπαζήση

https://exams.topogeo.ihu.gr/

Κορυφή σελίδας