ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Δημήτριος Μπαής

Δημήτριος Μπαής
Ε.ΔΙ.Π.

Τηλ: 23210 49384
Email: mpais@teicm.gr
Γραφείο : ΣΤ.010( Ισόγειο )
Ώρες Συνεργασίας με φοιτητές : Δευτέρα 13:00-14:00, Τρίτη 15:00-16:00

Διδασκόμενα μαθήματα:

  • 505 Θεσμικό πλαίσιο για το περιβάλλον (Θ)
  • 105 Τοπογραφία Ι (Ε)
  • 201 Τοπογραφία ΙΙ (Ε)

Γνωστικό Αντικείμενο:

Περιβαλλοντικός σχεδιασμός έργων υποδομής

 

Κορυφή σελίδας