ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Εργαστήριο τοπογραφίας

Το εργαστήριο τοπογραφίας διαθέτει πλήρη σειρά σύγχρονου εξοπλισμού για εκπαίδευση και αίθουσα διδασκαλίας 40 θέσεων.

 

Κορυφή σελίδας