ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Εργαστήριο οπλισμένου σκυροδέματος

Το Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος είναι εγκατεστημένο σε χώρο 350 m2, στο κτίριο βαρέων εργαστηρίων του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ και διαθέτει πλαίσιο δοκιμών, υδραυλικές πρέσσες επιβολής φορτίου διπλής ενέργειας, σύστημα αισθητηρίων μέτρησης φορτίου και μετατόπισης και σύστημα απόληψης δεδομένων που εξασφαλίζει επεξεργασία των μετρήσεων.

Το εργαστήριο σκυροδέματος, προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

Ερευνητικές Υπηρεσίες:

 • Στατικός και Δυναμικός έλεγχος δοκιμίων και προσομοιωμάτων κατασκευών.
 • Δοκιμές των Υλικών για τον έλεγχο της σεισμικής επάρκειας κτιρίων από σκυρόδεμα.
 • Ανελαστικός Στατικός Ελεγχος Υπαρχόντων Κτιρίων με βάση τις Μετακινήσεις.

Τεχνολογικές Υπηρεσίες:

 • Έλεγχος σκυροδέματος
 • Σύνθεση σκυροδέματος
 • Κατασκευές σκυροδέματος
 • Αντισεισμική τεχνολογία

Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες:

 • Σεμινάρια επιμόρφωσης - συμπληρωματικής εκπαίδευσης σε θέματα:
  - Τεχνολογίας Σκυροδέματος
  - Αντισεισμικής Τεχνολογίας
  - Εφαρμογής των σύγχρονων Ελληνικών Κανονισμών και Ευρωκωδίκων

Επισκεφτείτε τη σελίδα του εργαστηρίου για περισσότερες πληροφορίες: http://pde.teiser.gr/kakaletsis/ergastirio_skirodematos.asp

 

Κορυφή σελίδας