ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Εργαστήριο εδαφομηχανικής

Το Εργαστήριο Εδαφομηχανικής διαθέτει υπερσύγχρονες συσκευές τριαξονικής δοκιμής εδαφών (με αυτοματοποιημένο έλεγχο επιβολής της πλευρικής τάσης, άμεσης διάτμησης, ανεμπόδιστης μονοαξονικής θλίψης και οιδήμετρα, συνδεδεμένα kατάλληλα με data logger και σύστημα Η/Υ για αυτόματη καταγραφή πειραμάτων.

Παράλληλα, σε τρεις κεντρικούς και έξι επίτοιχους πάγκους εργασίας, περιλαμβάνει το σύνολο των απαραίτητων συσκευών εργαστηρίου Εδαφομηχανικής (ηλεκτρονικοί ζυγοί, ηλεκτρικές κοσκινιέρες, φούρνοι, εξολκείς, σφύρα, μήτρες, αεροσυμπiεστές, πενετρόμετρο, παχύμετρα κτλ).

Στο εργαστήριο υπάρχει και χώρος διδασκαλίας δυναμικότητας 20 θέσεων.

 

Κορυφή σελίδας