ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Ελευθέριος Παναγιωτόπουλος

Ελευθέριος Παναγιωτόπουλος
Λέκτορας

Τηλ: 23210 49389
Email: epanag@teicm.gr
Γραφείο: ΣΤ004 (Ισογείο)
Ώρες Γραφείου: Τρίτη 15:00-17:00

Βιογραφικό

Βασικός τίτλος σπουδών:

Δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. (1979)

Μεταπτυχιακές σπουδές:

 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στον Περιβαλλοντικό σχεδιασμό πόλεων και κτιρίων, της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Πάτρα (2003).  
 • Διδακτορικό δίπλωμα : τμήμα μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. (2022).  

Γνωστικό Αντικείμενο:

Γεωπληροφορική σε Πολεοδομικές Εφαρμογές με έμφαση στις Πράξεις Εφαρμογής (ΑΠΕΛΛΑ)

Μαθήματα

 • Τεχνικό- Τοπογραφικό Σχέδιο ΙΙ
 • Οδοποιία Ι : Γεωμετρικός Σχεδιασμός Οδών
 • Πράξεις Εφαρμογής (σε Πολεοδομικές μελέτες)

Επαγγελματική, Διδακτική και Ερευνητική Εμπειρία:

Επαγγελματική Εμπειρία (βιογραφικό σελ. 18)

 • Ελεύθερος επαγγελματίας με κύρια δραστηριότητα στην εκπόνηση μελετών του Δημοσίου, αλλά και για λογαριασμό ιδιωτών (1980-1991). Μελετητικό πτυ­χίο στις κατηγορίες (16) «Τοπογραφικές μελέτες» και (02) «Πολεοδομικές - Ρυμοτομικές»
 • Υπάλληλος με σύμβαση στη Τοπική Αυτοδιοίκηση Β’ βαθμού, Τμήμα Πολεο­δομίας και Πολεοδομικών εφαρμογών Νομαρχίας Σερρών (1983-1984). Υπεύθυνος του τμήματος πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού υποχρεώ­σεων ιδιοκτησιών επιβλέπων των πολεοδομικών μελετών στα πλαίσια της Επιχείρησης Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης του Νομού Σερρών.
 • Μόνιμος υπάλληλος στη Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού, στη Δ/νση Τεχνι­κών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών, προϊστάμενος του τμήματος Κτη­μα­το­­λογίου και επιβλέπων των πράξεων εφαρμογής.  Μελετητής του Αυτοκινητο­δρο­μίου Σερρών (1991-2004).
 • Από 01.12.2004, ανέλαβα καθήκοντα, στη βαθμίδα του καθηγητή εφαρμογών στο τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, της Σχολής Τεχνολογικών εφαρμογών του ΤΕΙ Σερρών, με εξειδίκευση «Περιβαλλοντικός σχεδιασμός πόλεων»
 • Εκπρόσωπος του ΤΕΕ στο Τεχνικό Συμβούλιο του ΤΕΙ Σερρών (1998-2000).
 • Μέλος Ομάδας εργασίας σύνταξης τευχών για τη δημιουργία του Τμήματος «Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας» του ΤΕΙ Σερρών (1999).
 • Μέλος της επιτροπής προγράμματος σπουδών του τμήματος της Γεωπληρο­φο­ρικής και Τοπογραφίας του ΤΕΙ Σερρών.

Διδακτική Εμπειρία(βιογραφικό σελ. 26)

 • Εκπαιδευτική εμπειρία, μέχρι τον διορισμό μου (αναλυτικά στο βιογραφικό):
  • εκπαίδευση σε Οργανισμό Επαγγελματικής εκπαί­δευσης και κατάρτισης, σε ΚΕΚ και Δημοτική επιχείρηση Επαγγελματικής Κατάρτισης Σερρών.
  • σε θέση καθηγητή εφαρμογών με ελλιπή προσόντα στο τμήμα πολιτικών μηχανικών (από 1985 – 1996)
  • σε θέση επιστημονικού συνεργάτη με ελλιπή προσόντα στο τμήμα πολιτικών μηχανικών (από 1996 – 2001)
  • σε θέση επιστημονικού συνεργάτη με ελλιπή προσόντα στο τμήμα μηχ/κών Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας (από 2001 – 2004)
 • Εκπαιδευτική εμπειρία, μετά τον διορισμό μου (αναλυτικά στο βιογραφικό):
  • Αναλυτικός πίνακας με τα μαθήματα, στο συνημμένο βιογρα­φι­κό.   
  • Συμμετοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (ΜΠΣ) «Επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια και αστικά σύνολα : Ενισχύσεις, επανάχρηση και χωρι­κές αναπλάσεις», του τμήματος πολιτικών μηχ/κών ΤΕ & μηχ/κών Τοπο­γρα­φίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ, του ΤΕΙ Σερρών, κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2018-2019.(βιογραφικό σελ. 32).
  • Επιβλέπων σε 94 πτυχιακές εργασίες  και μέλος της 3μελούς επιτροπής σε 267 πτυχιακές εργασίες (βιογραφικό σελ. 33-42)

Ερευνητική Εμπειρία (βιογραφικό σελ. 42)

 

 

 • Συμμετοχή σε 27 προγράμματα και σύνδεση με κοινωνικούς φορείς.

Δημοσιεύσεις - Συγγραφικό έργο:

 • Άρθρα σε περιοδικά με κριτές: 12  (βιογραφικό σελ.7)
 • Άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές: 19 (βιογραφικό σελ.8)
 • Άρθρα σε συνέδρια χωρίς κριτές: 6 (βιογραφικό σελ. 9)
 • Συμμετοχή σε συλλογικά έργα: 3 (βιογραφικό σελ. 10)
 • Συγγραφή βιβλίων / μονογραφίες : 8 (βιογραφικό σελ.11)
Κορυφή σελίδας