ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Σημαντικό: Επαναληπτική εξεταστική (Σεπτεμβρίου) στο μάθημα Γεωδαισία ΙΙΙ: Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα

Ανακοινώνονται τα εξής (για το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών):

1. Επιτυχόντες-ούσες θεωρούνται οι φοιτητές-τριες που παρέδωσαν θέμα και εξετάστηκαν επιτυχώς τον Ιούνιο είτε τον Σεπτέμβριο. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τις γραπτές εξετάσεις (επιτυχία τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο).

Επιτυχών-ούσα θεωρείται ο φοιτητής-τρια που εξετάστηκε επιτυχώς στο θέμα/προφορικές εξτάσεις και στις γραπτές, αντίστοιχα.

2. Όσοι-όσες δεν παρέδωσαν θέματα τον Ιούνιο, δεν θα μπορούν να πάρουν προβιβάσιμο βαθμό.

3. Τα θέματα ισχύουν αποκλειστικά για το παρόν ακαδημαϊκό έτος. Αποτυχόντες ή αποτυχούσες φοιτητές-τριες, θα χρειαστεί να επαναλάβουν το θέμα το επόμενο ακασημαϊκό έτος.

4. Οι φοιτητές-τριες με αριθμούς μητρώου:

geo19005
geo19021
geo19038
geo19042
geo19070
geo20002
geo20019
geo20036
geo20056
geo20101

θα πρέπει να παραδώσουν ξανά το θέμα και ναι εξεταστούν προφορικά. Το θέμα που θα κληθούν να παραδώσουν θα είναι το ίδιο με αυτό που έδωσαν τον Ιούνιο με τις αναγκαίες φυσικά διορθώσεις

Οι υπόλοιποι-ες φοιτητές-ριες εξετάστηκαν επιτυχώς στο θέμα και τις προφορικές εξετάσεις.

 

Ο διδάσκων

Δ. Αμπατζίδης

Επίκουρος Καθηγτής

Κορυφή σελίδας