ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Παλαιό ΠΠΣ (πρώην ΤΕΙ) - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η ανακοίνωση αφορά τους φοιτητές/τριες του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίας

Όπως γνωρίζετε φέτος προσφέρεται η διδασκαλία του 3ου και 4ου έτους σπουδών (δηλ. τα εξάμηνα Ε’, ΣΤ’ και Ζ’) του παλαιού ΠΠΣ (πρώην ΤΕΙ). Ως εκ τούτου κατά το τρέχον εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακ. έτους προσφέρεται η διδασκαλία του ΣΤ’ εξαμήνου.

Όπου υπάρχει η δυνατότητα προσφέρεται και η διδασκαλία μαθημάτων από το 1ο και 2ο έτος σπουδών (δηλ. τα εξάμηνα Β' και Δ') του παλαιού ΠΠΣ. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει ειδικός χρωματισμός (ΜΠΕΖ) στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Συγκεκριμένα προσφέρονται τα ακόλουθα εργαστηριακά μαθήματα από το 1ο και 2ο έτος σπουδών (δηλ. τα εξάμηνα Β' και Δ') του παλαιού ΠΠΣ:

  • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ): Έχουν δημιουργηθεί τρία τμήματα, δύο την ΔΕΥΤΕΡΑ και ένα την ΤΕΤΑΡΤΗ για να εξυπηρετήσουν τους φοιτητές του Παλαιού ΠΠΣ (πρώην ΤΕΙ). Περισσότερες πληροφορίες από τον διδάσκοντα κ. Καραποστόλου
  • Εφαρμοσμένη Πληροφορική ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ): Έχει δημιουργηθεί ένα τμήμα την ΤΕΤΑΡΤΗ για να εξυπηρετήσει τους φοιτητές του Παλαιού ΠΠΣ (πρώην ΤΕΙ). Περισσότερες πληροφορίες από τον διδάσκοντα κ. Γάκο
  • Λογισμοί Πιθανοτήτων και Στατιστικής: Θα προσφερθεί η διδασκαλία του μέσω του μαθήματος Στατιστική και Θεωρία Σφαλμάτων. Τα εργαστήρια που εμφανίζονται στο πρόγραμμα δεν είναι υποχρεωτικά. Περισσότερες πληροφορίες από τη διδάσκουσα κα Αναστασίου
  • Φωτογραμμετρία ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ): Έχει δημιουργηθεί ένα τμήμα την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ για να εξυπηρετήσει τους φοιτητές του Παλαιού ΠΠΣ (πρώην ΤΕΙ). Περισσότερες πληροφορίες από τον διδάσκοντα κ. Σταμνά
  • GISI (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ): Έχει δημιουργηθεί ένα τμήμα την ΤΕΤΑΡΤΗ για να εξυπηρετήσει τους φοιτητές του Παλαιού ΠΠΣ (πρώην ΤΕΙ). Περισσότερες πληροφορίες από τον διδάσκοντα κ. Ντούρο
  • Χαρτογραφία Ι: Θα υπάρξει ενημέρωση από τον υπεύθυνο του μαθήματος κ. Κωνσταντινίδη

Όταν δεν εντοπίζετε κάποιο μάθημα του 1ου ή 2ου έτους του παλαιού ΠΠΣ στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (π.χ. Ποσοτικές Μέθοδοι Γεωγραφικής Ανάλυσης) αυτό σημαίνει ότι δεν προσφέρεται η διδασκαλία του, όμως θα προσφερθεί κανονικά η εξέτασή του τον Ιούνιο

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές του παλαιού ΠΠΣ (πρώην ΤΕΙ) δηλώνουν ΟΛΑ τα μαθήματα για τα οποία επιθυμούν να εξεταστούν τον Ιούνιο, ασχέτως αν για αυτά προσφέρεται ή όχι η διδασκαλία τους. 

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ να μελετήσουν πολύ προσεκτικά παρελθούσα σχετική ανακοίνωση:

http://topogeo.ihu.gr/index.php?cat_id=24&id=1967

[Ερωτήσεις 6 και 7]

Κορυφή σελίδας