ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο Μελέτης Αστικών Μετασχηματισμών και Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Υπεύθυνη εργαστηρίου: Μ-Ε Θεοδωρίδου, Καθηγήτρια
Συμμετέχοντες: Γλ. Καριώτου, Ελ. Παναγιωτόπουλος, Γ. Καριώτης
Υπεύθυνος ΕΣΙΠ: Δημήτριος Μπαής

Σκοπός

το εργαστήριο υποστηρίζει την διεξαγωγή των μαθημάτων Μετασχηματισμοί του Αστικού Χώρου και Συστήματα Τεκμηρίωσης Πολιτιστικών Πόρων. Σε εξοπλισμένη με σύστημα προβολής διαφανειών ειδική αίθουσα δυναμικότητας 60 θέσεων (ειδικούς πάγκους) παρουσιάζονται και αξιολογούνται παραδείγματα σχεδίων πόλεων και εκτελούνται ασκήσεις σχεδιασμού (studio). Πρόσβαση στο διαδίκτυο επιτρέπει τον σχολιασμό επίκαιρων μελετών και προτάσεων από τον ελληνικό και διεθνή χώρο. O χώρος διατίθεται και για εκπόνηση πτυχιακών και ερευνητικών μελετών.

Ερευνητική Δραστηριότητα/Δημοσιεύσεις

Βιβλία:

 1. Θεοδωρίδου Λίλα, Γλυκερία Καριώτου, Αστικοί Μετασχηματισμοί και Πολεοδομικές Πρακτικές, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις ΔΙΣΓΜΑ, 2010
 2. Αλέκα Γερόλυμπου, Λίλα Θεοδωρίδου (επιμ.), Σέρρες Χώρος και Ιστορία, 1900-1940, έκδοση Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Σερρών, 2008.

Σε συλλογικούς τόμους:

 1. Λίλα Θεοδωρίδου (2008), «Η ανοικοδόμηση των Σερρών κατά το μεσοπόλεμο», στο συλλογικό τόμο Σέρρες 1900-1940. Χώρος και Ιστορία, έκδοση Βιβλιοθήκης Τ.Ε.Ι. Σερρών, σσ. 199-253.
 2. Σωτηρίου Ιωάννης, Θεοδωρίδου Λίλα (2012), «Η αφήγηση ως εργαλείο ανάπτυξης αστικής ταυτότητας για την προσέλκυση νέων επιχειρήσεων», στο συλλογικό τόμο Μarketing και Branding Tόπου: Η Διεθνής Εμπειρία και η Ελληνική Πραγματικότητα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, σσ. 553-565.
 3. Θεοδωρίδου-Σωτηρίου Λίλα (2013), "H Νέα Αγορά των Σερρών. Πολεοδομικοί και κοινωνικοί μετασχηματισμοί κατά το Μεσοπόλεμο", Σερραϊκά Σύμμεικτα 2, έκδοση Εταιρείας Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας της πόλης των Σερρών, σσ. 123-154.
 4. Θεοδωρίδου-Σωτηρίου Λίλα (2014) “Οι μεταμορφώσεις του αστικού χώρου στο Σιδηρόκαστρο¨ στο συλλογικό τόμο Σιντική Χώρος και Ιστορία, 2014, σσ. 425-447.

Άρθρα:

 1. Kariotis, G., Panagiotopoulos, E. and Theodoridou, M-E, “Urbanization impact of the city of Serres”, Journal of Environmental Protection and Ecology v.4, n. 2 (2003) 483-491.
 2. Kariotis, G., Panagiotopoulos, E., and Theodoridou, M-E. “Urban Upgrading through the unification of building blocks”, Journal of Environmental Protection and Ecology v.4, n. 3 (2003), 738-745.
 3. Μ-Ε Θεοδωρίδου, Ε. Παναγιωτόπουλος Γ. Καριώτης, «Αστικοί προσφυγικοί συνοικισμοί στα Σέρρας του Μεσοπολέμου», Σερραϊκά Ανάλεκτα, Επετηρίδα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Σερρών, τ. 4ος  σσ. 207-246, 2005
 4. Γλυκερία Καριώτου, Λίλα Θεοδωρίδου-Σωτηρίου, Νικόλας Καρανικόλας, «Χαρτογραφώντας την αγορά κατοικίας στην πόλη των Σερρών», περ. Αρχιτέκτονες, τχ. 68, περίοδος Β’, Μαρτ.-Απρ. 2008, σσ. 67-69.
 5. Λίλα Θεοδωρίδου-Σωτηρίου, «Προσφυγικά σπίτια στην πόλη των Σερρών», Μικρασιατική Σπίθα 15 (2010) 83-94.    
 6. Λίλα Θεοδωρίδου, «Ατελέσφορα σχέδια για το «λόφο μηχανικού». Συμβολή στη μελέτη της πολεοδομικής εξέλιξης των Σερρών» στο επιστημονικό περιοδικό του τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΧωροΓραφίες 1 (2010) 41-47
 7. Λ. Θεοδωρίδου, Γλ. Καριώτου, «Τρεις πλατείες των Σερρών. Διαδικασίες διαμόρφωσης. Χωρική λειτουργία» στο επιστημονικό περιοδικό του τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΧωροΓραφίες 3 (2012) 63-70.
 8. Κ. Λαλένης, Λ. Θεοδωρίδου, «Χωροθέτηση, σχεδιασμός και πολεοδομική ένταξη των πανεπιστημίων στις νεοελληνικές πόλεις. Οι περιπτώσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Τ.Ε.Ι. Καβάλας», στο Τοπικές Κοινωνίες και Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Συνύπαρξη για Αειφορική Ανάπτυξη, Ρόδος 24-25 Απριλίου 2010.
 9. Παναγιωτόπουλος Ελ., Καριώτης Γ., Θεοδωρίδου Μ.Ε., Καριώτου Γ., Καριώτης Σ, «Βιοκλιματικά Κίνητρα και πολεοδόμηση στρατοπέδων. Μελέτη περίπτωσης: το στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά στην πόλη των Σερρών», 4o Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, 18-20 Μαρτίου 2011, Θεσσαλονίκη.
 10. Θεοδωρίδου Λίλα, Σωτηρίου Ζωή, Καριώτου Γλυκερία, «Γεωμετρία ή Χωρική Οργάνωση; Η συντακτική θεωρία του χώρου και ελληνικές εφαρμογές» στο Επιστημονικό Συμπόσιο με τίτλο: Γεωμετρία από την Επιστήμη στην Εφαρμογή, ΤΕΙ Πειραιά, 1-2 Ιουνίου 2012.

 

Κορυφή σελίδας