ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο Τοπογραφίας

Στο εργαστήριο Τοπογραφίας εξυπηρετεί με τον εξοπλισμό του τα εργαστηριακά μαθήματα:

 1. Tοπογραφία Ι
 2. Τοπογραφία ΙΙ
 3. Εφαρμογές Παγκοσμίου Δορυφορικού Συστήματος Εντοπισμού Θέσης (GPS).
 4. Συστήματα τεκμηρίωσης πολιτιστικών πόρων.
 5. Πτυχιακές εργασίες που χρησιμοποιούν Τοπογραφικό Εξοπλισμό.

Διαθέτει αίθουσα 60 θέσεων με βιντεοπροβολέα, Τραπέζι συνεδριάσεων 10 θέσεων, αποθηκευτικό χώρο του εξοπλισμού και γραφείο του υπεύθυνου για τον εξοπλισμό ΕΤΕΠ.

Ο υπάρχον εξοπλισμός αποτελείται από:

 • 12 ψηφιακά ταχύμετρα SOUTH
 • 10 χωροβάτες LEICA
 • 8 Σταθμούς Εργασίας PENTAX με laser αποστασιόμετρο (χωρίς ανακλαστήρα)
 • 8 Σταθμούς Εργασίας LEICA
 • 1 3D laser Scanner μεγάλης εμβέλειας
 • 4 GPS TOPCON
 • 2 GPS LEICA
 • 2 GPS MAGELLAN
 • 20 GPS χειρός με διάφορες ακρίβειες
 • Ηλεκτρονικά αποστασιόμετρα
 • Παρελκόμενα τοπογραφίας (μετροταινίας, σταδίες, ακόντια, τρίποδες κ.λπ.)

Κορυφή σελίδας