ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Εργαστήριο Γεωδαισίας και GPS

Στο εργαστήριο Γεωδαισίας και GPS εξυπηρετεί με τον εξοπλισμό του τα εργαστηριακά μαθήματα:

 1. Τοπογραφία ΙΙ (για την σύνδεση των σταθμών εργασίας με τον Η/Υ και καταβιβασμό των μετρήσεων)
 2. Εφαρμογές Παγκοσμίου Δορυφορικού Συστήματος Εντοπισμού Θέσης (GPS) (για την σύνδεση των GPS με τον Η/Υ και καταβιβασμό των μετρήσεων).
 3. Συστήματα τεκμηρίωσης πολιτιστικών πόρων. (για την σύνδεση του 3D Scanner με τον Η/Υ και καταβιβασμό των μετρήσεων).
 4. Πτυχιακές εργασίες που χρησιμοποιούν Τοπογραφικό Εξοπλισμό. (για την σύνδεση του εξοπλισμού με τον Η/Υ και καταβιβασμό των μετρήσεων).
 5. Εκτυπώσεις και Σαρώσεις σχεδίων.

Διαθέτει αίθουσα 25 θέσεων με εγκατεστημένο τοπικό δίκτυο και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Στην αίθουσα γίνονται διαλέξεις θεωρίας και εργαστηρίου GPS. Επίσης διατίθεται και σε φοιτητές που εκπονούν την πτυχιακή τους εργασία κυρίως στη Γεωδαισία - GPS και σε άλλες θεματικές ενότητες.

Εξοπλισμός: Ο υπάρχον εξοπλισμός αποτελείται από:

 • 12 Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές
 • 1 Plotter A0
 • 1 Scanner A0
 • 1 Μόνιμο σταθμό αναφοράς GPS
 • Εκτυπωτές, κόφτες, κ.λπ.

Μόνιμος σταθμός αναφοράς GPS: Ο μόνιμος σταθμός GPS που διαθέτει το εργαστήριο είναι ενεργός ήδη από τον Μάρτιο του 2008. Ο δέκτης είναι εγκατεστημένος μέσα στο χώρο του εργαστηρίου σε ειδική προστατευμένη θέση ενώ η κεραία του βρίσκεται ακριβώς από πάνω στην κεραμοσκεπή του κτιρίου, είναι της εταιρίας Leica μοντέλο GRX1200pro, είναι δύο συχνοτήτων με δυνατότητα παρακολούθησης 12 δορυφόρων GPS ταυτόχρονα. Η κεραία του δέκτη είναι τύπου AT504 chock ring με στοιχείο Dorne Margolin. Ο σταθμός καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές για την ένταξη του στο δίκτυο EPN/EUREF. Ο σταθμός βρίσκεται σε σημαντική γεωγραφική θέση και από γεωτεκτονικής σκοπιάς αλλά και λόγω χρηστικότητας αφού καλύπτει ολόκληρη την περιοχή του νομού Σερρών. Υπάρχει συνεργασία για ανταλλαγή δεδομένων με το γεωδυναμικό ινστιτούτο Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αλλά επιδίωξη του τμήματος είναι η διεύρυνση των συνεργασιών με άλλα ιδρύματα και σε άλλα επιστημονικά πεδία. Ήδη είναι σε εξέλιξη διαγωνισμός για την προμήθεια και ενός ακόμα σταθμού με αυξημένες δυνατότητες

Ειδικευμένα προγράμματα: Στην αίθουσα του εργαστηρίου υπάρχει εγκατεστημένο σε ξεχωριστό υπολογιστή που χρησιμοποιείται μόνο για επιλύσεις, με λειτουργικό Linux, το πρόγραμμα GAMIT/GLOBK που έχει αναπτύξει το MIT. Ήδη είναι σε εξέλιξη πτυχιακή εργασία με αντικείμενο τον υπολογισμό ταχυτήτων μετακίνησης σε επιλεγμένους σταθμούς GPS του Ελλαδικού χώρου.

Ερευνητική δραστηριότητα / Δημοσιεύσεις

 1. Κατσουγιαννόπουλος Σ. «Διερεύνηση συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών του μόνιμου
 2. σταθμού G.P.S.» Τμήμα εκδόσεων και Βιβλιοθήκης – Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
 3. ΤΕΙ, ISBN 978-960-88247-1-3, Σέρρες 2007.
 4. Fotiou A., Pikridas C., Rossikopoulos D., Spatalas S., Tsioukas V., and Katsougiannopoulos S. 2009,
 5. «The Hermes NtripCaster of AUTh», EUREF 2009 Symposium, 27th - 30th May, 2009 - Florence,
 6. Italy.
 7. Fotiou A., Pikridas C., Rossikopoulos D., Spatalas S., Tsioukas V., and Katsougiannopoulos S. 2009,
 8. «The Hermes GNSS NtripCaster of AUTh», BOLLETTINO DI GEODESIA E SCIENZE AFFINI,
 9. VOLUME LXIX – N. 1, p. 45-53, 2010
 10. Fotiou A., Pikridas C., Rossikopoulos D., Spatalas S., Tsioukas V., and Katsougiannopoulos S. 2009,
 11. «The Hermes NtripCaster of AUTh», EUREF 2009 Symposium, 27th - 30th May, 2009 - Florence,
 12. Italy.
 13. Fotiou A., Pikridas C., Rossikopoulos D., Spatalas S., Tsioukas V., and Katsougiannopoulos S. 2009,
 14. «The Hermes GNSS NtripCaster of AUTh», BOLLETTINO DI GEODESIA E SCIENZE AFFINI,
 15. VOLUME LXIX – N. 1, p. 45-53, 2010
 16. Κατσουγιαννόπουλος Σ. «Μέθοδοι υπολογισμού της ζενίθειας τροποσφαιρικής υστέρησης σε
 17. μόνιμους σταθμούς GNSS”, Ημερίδα – Δορυφορική Γεωδαισία : Σύγχρονα Συστήματα και
 18. Εφαρμογές, ΤΕΙ Αθήνας, Αιγάλεω 26/5/2010.
 19. Κατσουγιαννόπουλος Σ., Παναγιωτόπουλος Ε., Καριώτης Γ., Κατσιούλης Π. και Μεσοχωρίτης Μ.
 20. «Αξιοποίηση των δεδομένων των μόνιμων σταθμών GNSS του τμήματος Γεωπλήροφορικής και
 21. Τοπογραφίας μέσω του διαδικτύου», Διημερίδα – Τοπική Αυτοδιοίκηση και Αυτοματοποίηση, Η
 22. συμβολή του τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας» ΤΕΙ Σερρών, Σέρρες 26 & 27/5/2011.
 23. Πικριδάς Χ., Φωτίου Α. και Κατσουγιαννόπουλος Σ. «Το δορυφορικό δίκτυο Ερμής και ο
 24. προσδιορισμός συντεταγμένων» Διημερίδα – Τοπική Αυτοδιοίκηση και Αυτοματοποίηση, Η
 25. συμβολή του τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας» ΤΕΙ Σερρών, Σέρρες 26 & 27/5/2011.
 26. Katsougiannopoulos S. and Pikridas C. “Utilize the Artificial Neural Network technique using
 27. radiosonde and EPN product data for Zenith Tropospheric Delay prediction: Application to selected EPN stations”, EPOS – EGU topical meeting and Workshop Program, Thessaloniki, 3 April 2012.
Κορυφή σελίδας