ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Ανακοίνωση του μαθήματος Δορυφορική Γεωδαισία (GPS) - Θεωρία

Μάθημα: Δορυφορική Γεωδαισία (GPS) - Θεωρία

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος είναι η ίδια και αυτήν που ίσχυε και στο Χειμερινό Εξάμηνο 2013-14 που διδάχτηκε το μάθημα.

 

Ο διδάσκων

Συμεών Κατσουγιαννόπουλος

Κορυφή σελίδας