ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Ανακοίνωση του μαθήματος «Γενική & Εφαρμοσμένη Γεωλογία»

Καλούνται οι φοιτητές να προσέλθουν στις εξετάσεις του μαθήματος ΓΕΝΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ  την Τετάρτη 25 Ιουνίου σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εξετάσεων του Τμήματος ΠΜ και ΜΤΓ όπως αυτό έχει ανακοινωθεί.

Υπενθυμίζεται ότι τα μαθήματα «Τεχνική Γεωλογία» της κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών και «Στοιχεία Εδαφολογίας-Γεωλογίας» της κατεύθυνσης Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής έχουν ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ και αντικατασταθεί από το συγκεκριμένο μάθημα το οποίο διδάχθηκε στη διάρκεια του τρέχοντος Ακαδημαϊκού Έτους. Οι φοιτητές που οφείλουν τα μαθήματα που καταργήθηκαν, συμμετέχουν κανονικά στις εξετάσεις του μαθήματος «Γενική & Εφαρμοσμένη Γεωλογία».

Όσοι φοιτητές της κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών δεν συμμετείχαν στις εξετάσεις της Τεχνικής Γεωλογίας την περασμένη εβδομάδα, θα πρέπει να προσέλθουν στην εξέταση της Τετάρτης 25 Ιουνίου. Οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα έχει προκύψει από την εκ παραδρομής  διπλή εξέταση του μαθήματος, θα επιλυθεί άμεσα.

Ο διδάσκων

Δρ. Κ.Παπαθεοδώρου

Κορυφή σελίδας