ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Ανακοίνωση για το εργαστήριο 'ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ'

Προς τους φοιτητές που έχουν δηλώσει το ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΜΗΜΑ.
 
Καλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το ανοιχτό τμήμα να προσέλθουν την Παρασκευή 09/03/2018 για την παρακολούθηση του εργαστηρίου. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί δύο μαθήματα και όσοι απουσίαζαν έχουν πάρει απουσίες. Η παρακολούθηση του εργαστηρίου είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (για όλους όσους έχουν δηλώσει το μάθημα, συμπεριλαμβανομένων όσων δήλωσαν το ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΜΗΜΑ) και μόνο ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ μπορεί να εξεταστεί η δυνατότητα εξαίρεσης από την υποχρεωτική παρακολούθηση. Θα πρέπει, επομένως, να υπάρξει σχετική συνεννόηση κάθε φοιτητή χωριστά με τη διδάσκουσα. 
 
Η διδάσκουσα
Αναστασία Τασοπούλου

 

Κορυφή σελίδας