ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Ορκωμοσία Τμήματος ΠΜ & ΜΤΓ στις 7 Ιουνίου 2018

Η ορκωμοσία των πτυχιούχων του Τμήματος θα γίνει στις 7 Ιουνίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00
 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές :
1. μέχρι την Τετάρτη 16 Μαίου 2018 να έχουν καταθέσει  αίτηση ανακήρυξης
2. μέχρι την Τετάρτη 23 Μαίου 2018 να έχουν καταθέσει αίτηση ορκωμοσίας.
 
Την ημέρα της ορκωμοσίας, οι πτυχιούχοι και των δύο κατευθύνσεων παρακαλούνται κατά τις ώρες 09.00 - 11:00 να προσέρχονται στη Γραμματεία του Τμήματος για τα  διαδικαστικά (υπογραφές κλπ.)
 
 

 

Κορυφή σελίδας