ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, μετά από την υπ’ αριθ. 8/17-06-2022 (θέμα 2) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, προκηρύσσει την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων (ΑΥ) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ).

 

Κορυφή σελίδας