ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος στις 7 Ιουλίου 2022

Η ορκωμοσία των πτυχιούχων του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής θα γίνει στις 7 Ιουλίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00
  
Την ημέρα της ορκωμοσίας, οι πτυχιούχοι παρακαλούνται κατά τις ώρες 09.00 - 11:00 να προσέρχονται στη Γραμματεία του Τμήματος για τα  διαδικαστικά (υπογραφές κλπ.)
 
Κορυφή σελίδας