ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Ορισµός Τριµελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση µιας θέσης ΔΕΠ βαθµίδας Επίκουρου Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο "Τηλεπισκόπηση και Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών" (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ APP23215)

Συνημμένα:

Κορυφή σελίδας