ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων μελών Δ.Ε.Π. του ΤμήματοςΜηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικήςτης Σχολής Μηχανικώντου Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στη βαθμίδα του ΕπίκουρουΚαθηγητή,με γνωστικά αντικείμενα: 1) «Τηλεπισκόπηση και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών» και 2) «Φωτογραμμετική Παραγωγή και Εικονική-Επαυξημένη Πραγματικότητα»

Συνημμένα:

Κορυφή σελίδας