ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Παρουσίαση πτυχιακών εργασιών

Η παρουσίαση των πτυχιακών εργασιών Θα πραγματοποιηθεί, την Πέμπτη  20 Μαϊου 2021
 
Η αίτηση παρουσίασης να αποσταλεί στη γραμματεία με υπογραφή φοιτητή και επιβλέποντα μέχρι Δευτέρα, 17 Μαϊου 2021.
 
Κορυφή σελίδας