ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

‘’ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚO & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚO ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ’’ : Έναρξη μαθημάτων – Υποχρεώσεις ''Παρατηρητών''

‘’ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚO & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚO ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ’’ Εαρινό εξάμηνο 2016

Έναρξη μαθημάτων – Υποχρεώσεις "Παρατηρητών''.

 

Τα μαθήματα του εργαστηρίου θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 26/2/2016 στις 9.00 π.μ.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ''ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ''

Όσοι φοιτητές ανήκουν στους ΄΄Παρατηρητές’’ θα πρέπει, αφού δηλώσουν το μάθημα ηλεκτρονικά, να προσέλθουν στο γραφείο της κ. Βέρρου & Ιωάννου για να συμπληρώσουν το ‘’Έντυπο Παρατηρητή’’ .

Οι ‘’Παρατηρητές’’ δεν έχουν υποχρέωση να παρακολουθήσουν το εργαστήριο, αλλά θα πρέπει να προσέλθουν στο τέλος του εξαμήνου στη γραπτή εξέταση. Εάν όμως οι ίδιοι επιθυμούν και εφόσον υπάρχουν θέσεις διαθέσιμες και μπορούν και αυτοί να παρακολουθήσουν κανονικά.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Για να είναι κάποιος  ‘’Παρατηρητής’’ θα πρέπει να πληρεί τις εξής προϋποθέσεις:

1.      Κατά την παρακολούθηση του εργαστηρίου να μην έχει υπερβεί τις επιτρεπόμενες απουσίες.

2.      Να έχει παραδώσει με επιτυχία τις ζητούμενες ασκήσεις του εργαστηρίου.

3.      Να έχει συμμετάσχει στην τελική εξέταση του εργαστηρίου χωρίς επιτυχία.

Ουσιαστικά θα πρέπει να έχει συμπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του κατά την παρακολούθηση του εργαστηρίου και ως μόνη εκκρεμμότητα να είναι η  συμμετοχή του με επιτυχία στην τελική εξέταση.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΜΟΝΟ οι φοιτητές που έχουν τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να συμμετέχουν ως ‘’Παρατηρητές’’ (δηλαδή χωρίς παρακολούθηση) στην τελική γραπτή εξέταση. Οι φοιτητές που πιστεύουν ότι ανήκουν στην ομάδα αυτή θα πρέπει κατά την εγγραφή τους να το επιβεβαιώσουν με τους διδάσκοντες. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να το παρακολουθήσουν, αλλιώς δεν θα είναι δεκτοί στην τελική εξέταση.

 

Για διευκρινήσεις οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν με την συντονίστρια του μαθήματος Ε. Βλαχονάσιου (vlachonasiou@teicm.gr)

 

Εκ μέρους της διδακτικής ομάδας

Κορυφή σελίδας