ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Χαρτογραφία ΙΙ. Θεματική και Ψηφιακή. Επαναληπτικό μάθημα και παράδοση εργασιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Πέμπτη  19.01.23 θα γίνει μάθημα αναπλήρωσης (επαναληπτικό μάθημα), στις 12:30, στην Αιθ. 1.

Σχετικά με τις εργασίες και το εργαστηριακό τμήμα :

Για τους φοιτητές του τρέχοντος (Νέου) Προγράμματος Σπουδών

Η παράδοση της 5ης εργασίας παρατείνεται έως το Σάββατο 28/01/23 έως 23:59.

Έως το διάστημα αυτό, μπορείτε να στείλετε και βελτιωμένες τις προηγούμενες εργασίες, εφόσον τις έχετε υποβάλλει εμπρόθεσμα.

Η εξέταση σε όλες τις παραδοτέες ασκήσεις θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 01/02/23, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 30/01/23.

Η επιτυχής εξέταση, αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις του μαθήματος

Οι φοιτητές, οφείλουν να έχουν μαζί τους το σύνολο των απαιτούμενων αρχείων όλων των εργασιών που υλοποίησαν

 

Για τους φοιτητές του παλαιού Προγράμματος Σπουδών

Για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος:

Η παράδοση 5ης εργασίας παρατείνεται έως το Σάββατο 28/01/23 έως 23:59.

Η εξέταση στο εργαστήριο  θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 01/02/23, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 30/01/23.

Υπενθυμίζεται ότι μόνο όσοι έχουν παραδώσει εμπρόθεσμα όλες τις εργασίες, δικαιούται να συμμετέχουν στις εξετάσεις του εργαστηρίου.

Οι φοιτητές, οφείλουν να έχουν μαζί τους μνήμες αποθήκευσης usb για την μεταφορά δεδομένων που θα παράξουν κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

Επίσης,  οφείλουν να έχουν μαζί τους το σύνολο των απαιτούμενων αρχείων όλων των εργασιών που υλοποίησαν

 

 

Ο διδάσκων  

 

Κορυφή σελίδας