ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Λειτουργία αίθ. Εργ. Φωτογραμμετρίας - Τηλεπισκόπησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η αιθ. του Εργ.  Φωτογραμμετρίας - Τηλεπισκόπησης θα είναι προσβάσιμη από τους φοιτητές, για την εξάσκηση σε απαραίτητα λογισμικά και την υλοποίηση των ασκήσεων στα μαθήματα "Χαρτογραφία ΙΙ. Θεματική και Ψηφιακή" και "Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών - GIS II", καθώς και για άλλα μαθήματα, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Δευτερα: 12:00 - 14:00 και 

Τρίτη: 12:00 - 14:00.

Την λειτουργία της αίθουσας για τις παραπάνω ώρες, έχει αναλάβει το μέλος ΕΤΕΠ του Τμήματος, Παναγιώτης Καζάκης.

 

Κορυφή σελίδας